Sa požutjelih stranica

ОВОГОДИШЊИ ПОСЈЕТИОЦИ ЈУЖНОГ ЈАДРАНА

СЕЗОНА У ТИВТУ

Током љетње сезоне Тиват је имао посјету од 146 гости, који су провели 1168 ноћи. Од посјетилаца била су само 4 странца.

Посјетиоци су већим дијелом боравили у приватним становима. Општина каже: „Ова посјета показује знатан напредак према ранијим годинама, што се има приписати све већем уљепшавању мјеста и стварању услова за пријатан боравак, нарочито подизањем нових зграда са модерним конфором“. Ма да је већи дио посјетилаца боравио у гостима код пријатеља или родбине, ипак се успјех у Тивту може назвати добрим, јер су посјетиоци били из разних крајева државе, чији су пријатељи или рођаци са службом у Тивту.

„Глас Боке“, бр. 152, стр. 3, 16.11.1935.г