Sa dvije lokacije uklonjene nelegalna ograda i rampa

Ograda koju je državljanin Rusije postavio na dijelu javne ponte na plaži Ponta na Seljanovu, uklonjena je zahvaljujući reakciji opštinskog Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor. Opština Tivat podsjeća građane da bez prethodno pribavljenih dozvola i odobrenja ne mogu postavljati objekte na javnim površinama i time ograničavati kretanje drugih. Tokom vršenja komunalnog nadzora, jednom licu izrečena je novčana kazna u iznosu od 250 eura zbog ometanja komunalnog policajca u vršenju komunalnog nadzora.

Takođe, na dijelu nekategorisanog puta u blizini Kalardova uklonjena je rampa koju je pravni subjekt postavio bez odobrenja nadležnog organa. Po nalogu komunalnog inspektora, ova rampa je uklonjena u roku od jednog sata.