Direktori preduzeća i ustanova o budžetu za 2021.godinu

Rasprava o budžetu, koji prema Nacrtu 2021. godinu iznosi 16. 945, 200 eura, zaokružena je gostovanjem direktora tivatskih preduzeća i ustanova u emisiji Gradski magazin Radio Tivta. Ispred predlagača Opštine Tivat, prisustvovao je vd sekretar za finanisje, Jovan Brinić.

O potrebama i opredjeljenim sredstvima u narednoj godini govorili su direktori: Vlado Đukić  – doo Komunalno, Alen Krivokapić – Vodovoda, Slaviša Ognjanović  – Parking Servis” Tivat,  Jelena Bošković – JU Muzej i galerija, Neven Staničić Centar za kulturu i Dragan Popadić – Radio Tivat. Oni su iznijeli zapažanjana i potrebe o predlogu budžeta, ali su, s obzirom na ekonomsku situaciju, izrazili zadovoljstvo opredjeljenim sredstvima za narednu godinu.

S obzirom na epidemiološku situaciju, a ne zna se, kako je kazao dirketor Komunalnog Vlado Đukić, kakva će biti naredna godina, u Komunalnom su zadovoljni opredjeljenim sredstvima u ukupnom iznosu  581.400 eura, što je za 13 posto manje u odnosu na tekuću godinu, odnosno smanjenje iznosi 84 hiljade eura.

„381 400 eura predviđeno je za održavanje javnih površina, javne rasvjete, Velikog gradskog parka, opštinskih puteva, bujičnih tokova na javnim površinama, rad Službe zaštite i stražara, kao i održavanje javnog toaleta. Pored toga 200 hiljada je opredjeljeno za odvoz komunalnog otpada na deponiju Možura u Baru“, naveo je Đukić .

Navodeći da se u budžetu ne nalaze posebno opredjeljena sredstva za Vodovod i kanalizaciju, dirketor tog preduzeća Alen Krivokapić je naglasio da nisu nezadovoljni jer je opština kroz neke druge stavke opredjelila 270 hiljada eura za Postrojenje za prečićavanje otpadnih voda

„To će posebno osjetiti građani jer im se preko računa neće penositi na naplatu naknada za postrojenje. U budžetu za narednu godinu predviđena su sredstva za povraćaj nekih kreditnih obaveza prema KfW banci nastale iz prethodnih Međutim, situacija nije dobra ni za nas, ali smo za sada održivi. Investicije teku planiranom dinamikom, uskoro završavamo izgradnju knalizacione mreže – faza V1, naselja Gornji Kalimanj, Gornje Seljanovo, Donja i Gornja Župa i to bi do 15.decembra trebalo da bude gotovo i da počne primopredaja između Vodovdos i izvođača. Iduće nedelje kreće asfaltiranje Gornjeg Kalimanja, a za 15 dana i Gornje Seljanovo tako da se nadamo da ćemo ispoštivati rokove“, istakao je Krivokapić.

Istićući da Parking servis Tivat nije na Budžetu Opštine, direktor Slaviša Ognjanović je kazao da su za narednu godinu planirali da ostvare prihod na nivou ove godine.

„Ovu godinu ćemo završiti sa pozitinim rezultatom, a Parking servis nije dobio a i ne pripada mu ni jedan cent subvencija po bilo kom osnovu. Kako smo direktno vezani sa turističkom sezonom, a znamo da od sredine marta pa do kraja juna praktično nije radio Aerodrom to znači da po tom osnovu nismo imali nikakvih prihoda sa parkinga tamo. Turistilčka sezona je bila loša i po tom osnovu su bili poluprazni parkinzi u odnosu na prethodne godine i sve se to odrazilo i odražava na poslovanje“, naglasio je Ognjanović.

S obzirom na epidemiološku i ekonomsku situaciju u JU Muzej i galerija Tivat su zadovoljni opredjeljenim sredstvima za 2021.godinu, kazala je direktorica te kultrune ustanove, Jelena Bošković.

Direktor Centra za kulturu Neven Staničić je mišljenja da se dobar dio stvari koje su su se iz budžeta opštine pokrile po drugim osnovama zapravo proistekao iz onoga što je bilo planirano da se potroši za programske aktivnosti Centra. On je naveo da je 120 hiljada opredjeljenih u te svrhe nedovoljno da pokrije sve ono po čemu je Tivat poznat, a to su Purgaotirje, Mediteranske note, produkcijsko pozorište…

Upoređujući to sa 2015.godnom, Staničić je podsjetio da je te godine budžet iznosio 16 945 200 eura, a od toga je kulturi, odnosno Centru za progranmske aktivnsoti pripadalo 276 000 eura. „Ove godine imamo nešto veći budžet od 16 miliona eura, a za progarmske aktivnsoti Centra za kulturu predviđeno je  samo 120 000“ naglasio je Staničić.

Navodeći da prema zakonskim rješenjima, Radio Tivat sklapa trogodišnji ugovor sa osnivačem, direktor Dragan Popadić je kazao da je za narednu godinu predviđeno  225 hiljada eura, a da je za naredne dvije 22 i 23 tražio po 250 hiljada eura.

Ističići da je saglasan sa direktorm Centra za kulturu, sekretar za finanisje, Jovan Brinić se nada da će naredne godine rezultati biti bolji pa će se desiti i rebalans i opredjelilti  više sredstava za kulturu. On je naglasio da su budžet za narednu godinu planirali restriktivno i da je naredna godina godina stabilizacije, a odnosi se na izmirivanje dugova iz prethdone godine.

„Prihodi su planirani u manjim iznosima nego za 2020.godinu, izuzev obaveza i pozajmica iz prethodnog perioda. Na strani rashoda za narednu godinu, dotacije Komunalnom će biti umanjene za 15 odsto iako je budžet za narednu godinu u odnosu na tekuću umanjen je za 30 posto. Cilj nam je bio da što realnije planiramo te iznose“.

Brinić se osvrnuo i na rebalans budžeta za ovu godinu i istakao da će on biti umanjen za oko 500 hiljada na osnovu smanjenja poreza na nepokretnosti, kao i prihoda od raznih taksi.

Predlozi i sugestije dostavljaju se resornom sekretarijatu do 1.decembra, a  usvajanje tog dokumenta je najavljeno tokom decembra.