Ronioci Hrvatska

Ronioci sproveli vježbu u Hrvatskoj

Ronioci iz Bijele su juče izveli vježbu podvodnog deminiranja na 13 Međunarodnoj konferenciji i sajmu opreme „Protivminsko djelovanje 2016“ u Biogradu na moru u Hrvatskoj na kojoj je bilo oko 160 učesnika iz 36 država.

Trinaesta Međunarodna konferencija održana u Biogradu u organizaciji Hrvatskog centra za razminiranje i Centra za testiranje, razvoj i obuku, je krovno svjetsko okupljanje posvećeno problematici protivminskog djelovanja koje stvara preduslove za razmatranje ove globalno važne teme.

Ronioci iz Bijele su na pokaznoj vježbi predstavili primjenu novih tehnologija, opreme i metoda za podvodno deminiranje. Medijator vježbe Vesko Mijajlović je posmatračima predstavio i trendove na području edukacije o minskoj opasnosti pod vodom, koja predstavlja temelj u zaštiti i spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara od zaostalih minsko eksplozivnih sredstava pod vodom.

„Ovom vježbom smo učesnicima konferencije a i jednom broju građana i turista Biograda, na praktičan način u podmorju biogradske marine predstavili metode i postupke podvodnog deminiranja, opremu i sredstva koja se mogu koristiti u pronalaženju neeksplodiranih ubojnih sredstava. Predstavili smo i dosadašnje rezultate našeg Centra i tokom trajanja ove konferencije razgovarali smo sa delegacijoma Jordana, Kolumbije, Poljske i Češke o saradnji koja bi imala za cilj rješavanje zaostalih podvodnih mina i drugih eksplozivnih sredstava u njihovim vodama.“-kazao je ovim povodom Mijajlović.

Jedan od organizatora konferencije i direktor Hrvatskog centra za testiranje, razvoj i obuku dr Nikola Pavković je ocijenio da je vježba ronilaca iz Bijele pokazala izuzetnu važnost i ulogu podvodnih deminera u rješavanju zaostalih eksplozivnih sredstava u vodama širom svijeta, i izjavio da je bila čast i zadovoljstvo gostima ove konferencije predstaviti Regionalni centar za podvodno deminiranje iz Crne Gore koji je prepoznat kao vodeća organizacija u svijetu koje se bave ovim poslom.