Roditeljima djece koja imaju ispod 11 godina plaćeno odsustvo tokom online sistema učenja

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je jednom od roditelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama, obezbijeđeno je pravo na plaćeno odsustvo sa rada tokom online sistema učenja, tokom drugog polugodišta školske 2020/21 godine.