Roditelji nezadovoljni ocjenama

Nakon devet mjeseci bezuspješne borbe da zaštite svoju djecu od psihičke torture u SMŠ „Mladost“ Tivat od profesorice Žakline Laković, uz podršku direktorice Jovanke Vujačić, oglušavanja nadležnih na sve njihove apele, molbe, prigovore i žalbe, roditelji su bili prinuđeni da se obrate medijima, piše Radio Jadran.
Jedino tako sada još mogu da, kako kažu, pokušaju da probude svijest odgovornih za obezbjeđivanje kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja učenika u Crnoj Gori.
Prenosimo njihovu priču u cjelosti:
-Pomenuta profesorica, između ostalog, predaje osnove elektrotehnike u II E 5 odjeljenju, koje pohađa 29 učenika, a naši napori da svoj djeci kojoj predaje (ne samo našim sinovima) vratimo samopouzdanje i obezbijedimo minimum znanja iz predmeta koji je ključan za obrazovanje koje su izabrali, traje devet mjeseci; od prvog testa na kome je bilo 85 % jedinica. Iako je po zakonu morao biti poništen, to nije učinjeno ni od profesorice, niti aktiva profesora, ni direktorice. Sllično je bilo i sa drugim testom – 71,4 % jedinica, i tećim testom – 76,7 % jedinica, kao i na pismenom – 58,6 % jedinica. Oni takođe nisu poništeni, pa je na kraju prvog klasifikacionog perioda 21 učenik ovog odjeljenja imao negativnu ocjenu, a srednja ocjena iz osnova elektrotehnike je bila 1,34.
Iako smo pokušali da riješimo problem na roditeljskom sastanku sa razrednim starješinom (kome je Žaklina Laković odbila da prisustvuje) i direktoricom koja je bila u obavezi da reaguje, ništa nije učinjeno. Umjesto da ispita način rada i pokrene disciplinski postupak zbog kršenja zakona, jedino što je preduzela direktorica je organizovanje dopunske nastave, (kod iste profesorice) čiji je rezultat bio skoro 100 % jedinica na prvom sljedećem testu.
Od tada smo više puta prijavljivale slučaj Ministarstvu prosvete (ministru Damiru Šehoviću), Prosvjetnoj inspekciji (Gorana Šaban), Direktoratu za opšte srednje stručno obrazovanje (Veljko Tomić), Centru za srednje stručno obrazovanje (Duško Rajković), Načelnici za srednje obrazovanje (Zora Bogićević), Glavnoj inspektorki odsjeka za inspekciju za prosvjetu i sport (Lucija Adžić), Upravi za inspekcijske poslove (Alija Košuta) i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda (Šućko Baković).
Na polugodištu je u ovom odjeljenju bilo 18 jedinica (srednja ocjena 1,47), a ništa bolja situacija nije ni sa ostalim odjeljenjima i predmetima koje prof. Laković predaje.
Centar za stručno obrazovanje je imenovao tročlanu komisiju koja je 28. i 29. januara obavila vanrednu evaluaciju rada prof. Laković sačinivši opširan izvještaj u kome se konstantuju brojni propusti i prekršaji i daju preporuke za njihovo otklanjanje i pravilan način rada i ocjenjivanja. Izvještaj je dostavljen Ministarstvu prosvjete, Prosvjetnoj inspekciji i direktorici škole na dalje postupanje, ali je reakcija izostala.
Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković je početkom aprila zaključila da je pritužba Dragane Vlaović opravdana, ističući da „postupanjem nastavnice Žakline Laković, koje nije u skladu sa ciljevima obrazovanja i dobrom pedagoškom praksom, učenicima nije obezbijeđena kvalitetna nastava, te je na taj način njihovo pravo na obrazovanje dovedeno u pitanje“. U izvještaju se navodi i da je „kod činjenice da u okviru jednog nastavnog predmeta u učenju zaostaje veliki broj učenika, da je preko 50 % i čak 80 % negativnih ocjena na pisanim testovima, po mišljenju Zaštitnika, upitan kvalitet pružene nastave“, kao i da je „Aktiv škole prilikom inspekcijskog nadzora istakao da iz predmeta osnove elektrotehnike nisu postignuti minimalni ciljevi“ .
Takođe, date su preporuke, a škola je bila dužna da po isteku roka od 30 dana Zaštitniku dosatavi izvještaj o namjeravanim i preduzetim aktivnostima na njihovom izvršenju.
Krajem prvog polugodišta smo od direktorice Jovanke Vujačić dobili obećanje da prof. Laković neće predavati osnove elektrotehnike u II E 5 odjeljenju, čime nas je smišljeno obmanula i produžila agoniju naše djece i ostalih učenika, od kojih većini roditelji plaćaju privatne časove kod profesora elektrotehnike, a ne mogu da dobiju prelaznu ocjenu. Neposredno nakon vanredne evaluacije, prof. Laković je 20. februara otvorila bolovanje i za to vrijeme bila zaštićena od bilo kakvih konsekvenci, a zamijenila je prof. Čučković, koja se trudila da „popravi štetu“. Međutim, prof. Laković se vraća na posao 13. maja, i za sljedeći čas zakazuje pismeni, pri čemu nije ispoštovala preporuke Aktiva profesora da učenicima da zadatke prema pripremi koju su radili sa prof. Čučković. Bilo je 20 jedinica, nije rađena ispravka, pismeni je ponovljen i zakazan kontrolni, pa i on ponovljen zbog velikog broja jedinica, dva dana pred kraj školske godine, jer je bilo preko 90 % jedinica. Djeca ni roditelji do poslednjeg dana škole ne znaju koje će ocjene imati, i koliko će učenika morati na popravni, a teorija i usmeno ispitivanje kod prof. Laković ne postoje!
Smatramo da isključivu odgovornost za ovakav mobing učenika i flagrantno kršenje njihovih prava, snosi direktorica škole Jovanka Vujačić koja, iako ima ingerencije, osnovu i obavezu, nije preduzela nijednu ozbiljnu mjeru da riješi problem i spriječi samovolju i iživljavanje prof. Žakline Laković nad djecom, roditeljima i kolegama, koji traju 25 godina!
Napominjemo da od ministra prosvjete, dr Damira Šehovića, nismo dobili odgovor na više poslanih e- mail-ova , dok su ostali kojima smo se pismeno i usmeno obraćali, (osim Centra za stručno obrazovanje i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda) ulavnom prebacivali odgovornost jedni na druge. Kao dokaz za sve navedeno (uz još mnogo detalja koje je teško sažeti u objavi za medije) kao dokaz možemo vam pružiti na uvid Izvještaj tima eksternih evaluatora za vanredno utvrđivanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog rada u JU SMŠ „Mladost“ – Tivat (koji je i objavljen na sajtu Centra za stručno obrazovanje), kao i mišljenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda-
Obraćanje su potpisale Dragana Vlaović i Olja Marisavljević.
Izvor Radio Jadran