Roditelj je uvijek tu gdje je dijete

U ovim mračnim danima korone svima je potrebno da malo uzlete iznad oblaka i druže se, a još je ljepše ako uz to mogu i da uče, stajalo je u pozivnici za seminar na temu kontinuirane psihosocijalne podrške roditeljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Pozivu koordinatorke dr Sonje Vasić na dvodnevni skup u organizaciji NVO Meritum odazvalo se dvadesetak stručnjaka iz Kotora, Tivta i Herceg Novog, koji su se družili proteklog vikenda u Plavom salonu Instituta “Dr Simo Milošević” u Igalu.

Edukator je bio dr Nenad Rudić, psihijatar u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i konsultant UNICEF-a Srbije, koji je na kraju radionice za naš program rekao:

“Imali smo prilike da razmenimo svoja profesionalna iskustva i da malo potkrepimo razmišljanja na temu koja nas je okupila: koji je najbolji način, a koji je moguć, da ne zaboravimo da iz prakse pružanja pomoći deci, koji imaju smetnje u razvoju roditelji nisu samo prusutne osobe, nego su i akteri i dečjeg razvoja i onoga što mi radimo. Realnost je da je velika tema, ne samo kod nas, nego i drugde u svetu kako naći prave modele i načine održive podrške roditeljstvu, pre svega u situacijama u kojima je ono suočeno sa brojnim izazovima, na koje sigurno unapred nema sve odgovore na sva pitanja i dileme. I onda je ustvari razmišljanje da li struka u okviru svojih nadležnosti, u nekoj svojoj svakodnevnoj praksi, ali kao posebna aktivnost, može da razmišlja o razvijanju tih susreta podrške, koji se mogu odvijati i kao grupe roditelja i kroz indivudualna savetovanja u svim onim situacijama, a njih ima dosta, u kojima roditrelj ima potrebu da postavi pitanja , da se oseća dobro dok ih postavlja, da ima potrebu da dobije razumljive odgovore na pitanja koja su lična i da oseti da su u toj temi brige o razvoju deteta službe koje rade s detetom i roditelji na istoj strani i da se trude da se razumeju.”

Posebno je bilo riječi o razvoju i njegovim poremećajima, problemima mentalnog zdravlja kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kvalitetu života, te stresu roditeljsta i problemima njihovog mentalnog zdravlja.

Akcenat je stavljen na partnerski model savjetodavne podrške roditeljima, čemu će biti posvećena pažnja i na naredna tri skupa edukacije u ovoj organizaciji. Ideja je da učesnici iz tri bokeljske opštine u svojim sredinama nakon obuke organizuju kontinuirani rad sa roditeljima.

Na seminaru je pročitano pismo podrške Mary Borojević, predsjednice NVO Meritum.

Među učesnicima su bile predstavnice Doma zdravlja Tivat, novootvorenog Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i Evropskog doma Tivat, koji okuplja roditelje ove djece.