Riječ o knjizi dr Ane Zečević

Profesorka muzike, doktor teatrologije Ana M. Zečevic iz Beograda, koja ljetuje u Tivtu gotovo 30 godina, a ponekad i zimuje, sinoć se po prvi put predstavila tivatskoj publici u Ljetnikovcu Buća. Njena sedma knjiga, pod naslovom “Sve postaje riječ, u riječi da živi” zbirka je priloga o kulturnoj istoriji Paštrovića i Budve u izdanju Društva za kulturni razvoj “Bauo”, Petrovac na Moru i Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak”.

Urednik knjige i projekt menadžer Društva za kulturni razvoj ,,Bauo“, arheolog Dušan Medin, o knjizi i njenoj autorki je rekao:

”Zapravo sam privilegovan što sam ovde. U ovom prostoru smo 2018. obistinili jednu priču vezanu za kraj odakle dolazim, to je južna Boka, Paštrovići i Budva, imali smo izložbu o kulturnom pejzažu toga kraja. Zahvaljujući razumijevanju direktorice JU Muzej i galerija Jelene Bujišić Bošković  ovde smo ponovo večeras, ali je važnija Anina veza sa Tivtom, koja traje i traje, čak je i starija od mene. To je samo potvrdas kontinuiteta i njene ljubavi prema Tivtu i prema Crnoj Gori, odakle i ona potiče, ali iz sjevernih krajeva. Ideja za štampanjem ove knjige i uopšte ovakvim izdanjima nešto je što traje, što je nešto manje od dvije godine naša ideja vodilja. Iako su ovdje njeni radovi, koji su uglavnom štampani u drugim izdanjima, časopisima, zbornicima, oni su samo u njenoj kućnoj biblioteci i dogovorili smo se da radimo ovo izdanje, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i javnog informisanja Republike Srbije. Ovo je treća promocija nakon Petrovca i Budve, a u planu je i da se knjiga predstavi u drugim gradovima, već je dogovorena Podgorica.

Važno mi je da kažem i da Anino i moje prijateljstvo traje deset godina, upoznali smo se na susretima Paštrovića u Beogradu. Pratim je preko njenih knjiga, jer i ona gazi sličnim stopama, samo kroz svijet muzike. Imao sam deset godina kad je objavila “Paštrovskog viteza.”

Ana se od 1995. bavi paštrovskim, pa i budvanskim muzičkim temama. Ovde je selekcija onoga što smo smatrali da je najreferentnije da se prikaže u vidu jedne ovakve knjige, koja je korisna i praktična za sve one koje intersuje spoj književnosti i muzike, to je njena primarna tema.”

Medin je kazao da će se potruditi da već slijedeće nedjelje u galeriji bude dostavljeno dvadesetak primjeraka ove knjige, koji će biti besplatno podjeljeni zainteresovanima.

Profesorka klavira Marina Dulović i aktuelna sekretarka Sekretarijata za kulturu Opštine Kotor naglasila je:

“Autorka Ana Zečević na temu kulturne istorije Paštrovića i Boke izlaže na nov i sistematičan način. Nakon dvije i po decenije predanog i kontinuiranog rada i istraživanja, ona kroz više povezanih cjelina na 300 strana iznosi svoje viđenje i doživljaj, izazvana i inspirisana neiscrpnom temom istorije ovog djela crnogorskog primorja. Uzimajući u obzir mnoge, veoma važne pojedinosti, ona širi vidike interesovanja i donosi nove zaključke. Ova knjiga predstavlja izraz uvjerenja o neprocjenjivoj vrijednosti vanjskih tragova onih koji su tu,među nama često nevidljivi, koji nas navode na poštovanje i zahvalnost, jer predstavljaju sjeme posijano u nutrine našeg bitisanja. Misao o identitetu i baštini predstavlja najčitljiviji rukopis muzičko-literarnog sloga, autorkin put u iskone i misiju prepoznavanja arhetipskog jezika i govora, koji smo naslijedili i koji nas je održao. Takav stav potvrđuje njeno bavljenje književnošću Stefana Mitrova Ljubiše, poezijom Stefana Mitrovića, muzičkim nasljeđem Branka Zenovića, Nikole Gregovića, muzikom Zlatka Babana, kao i prilozima muzikološkinje Zlate Marjanović i četiri autora monografije Istorija Paštrovića…”

Na kraju izlaganja Dulović je zaključila: “Knjiga predstavlja vrijedan doprinos crnogorskoj muzičkoj kulturi, a svaka cjelina posebno se može posmatrati kao izazov i podsticaj novim autorima i istraživačima iz domena kulture, muzikologije, književnosti, folkloristike, etnologije i ostalih grana kulture i umjetnosti. Takođe upućujem inicijativu da se novim i savremenim programima u kontinuitetu još više obogaćuje i osvježava kulturna ponuda ovog kraja!”

“Srećna sam što smo ovde svi večeras zajedno da promovišemo ovu knjigu”, rekla je autorka Ana Zečević.

“To je zbornik studija, ogleda, eseja, prikaza, intervjua i ima par njih, koji nisu do sada objavljeni, nastali su u poslednjih nekoliko meseci. Što se tiče početne ideje, koja me je uopšte motivisala da se bavim Paštrovićima,to se desilo kad sam bila studentkinja. Nisam o tome mnogo znala, volela sam predmete, koji se bave vokalnom literaturom, istraživanjem, odnosom poezije, muzike,a imala sam sreće da je moj blizak rođak, akademik Radomir Ivanović video moja nastojanja da se bavim tim. On mi je dao naučni aparat, naučio me je kako da posmatram književne vrste, da postoji opšta, posebna i komparativna estetika, tako da sam ja počela na taj način da se bavim prožimanjem književnosti i muzike.

U Crnoj Gori je u to vreme bilo jako puno naučnih skupova.Učetvovala sam pre svega na Danima Marka Miljanova sedam, osam godina do 2000. godine, obrađujući muziku na stihove Petra II Petrovića Njegoša, Nikole Petrovića Njegoša, Mirka Petrovića Njegoša… Letovala sam u Tivtu, ali se dešavalo da odem i u Petrovac. Jednog leta sam prisustvovala neformalnoj sednici starih Petrovčana, koji su želeli da se ozbiljnije bave prikupljanjem istorijske građe o Paštrovićima. Ugovorili su konstitutivni sastanak istoričara, naučnih i javnih radnika, koji je održan 14. i 15. septembra 1997. godine, a materijal je štampan godinu dana kasnije. U publikaciji se našlo preko 50 priloga naučnih radnika. Bilo je najviše reči o tome da se promovišu istorija i književnost, kao dve discipline koje najlakše mogu da se sakupe, istraže i objave. Ja sam shvatila da bi bilo lepo da se ja bavim muzičkom umetnošću. Upoznavala sam Petrovčane, imala sam sreću da upoznam i Branka Zenovića i širio se spektar tema, kojima sam se bavila. Zahvaljujući Dušanu Medinu je došlo do toga da ja skupljam radove, u stvari on ih je skupljao i nastala je ova knjiga, sa nekoliko tematskih celina.”

Prednja korica knjige ilustrovana je fotografijom školskog broda “Jadran” u paštrovskim vodama, magistra Stevana Kordića. Medijator događaja bila je Marijana Mišić Škanata, novinarka Radio Tivta.

Književno veče posvećeno knjizi „Sve postaje riječ, u riječi da živi” otvorilo je kulturnu sezonu 2020. u JU Muzej i galerija Tivat. Profesorka Ana svakako će nastaviti da se bavi istraživanjem bokeške muzičke i književne riznice, a nov susret sa tivatskom publikom planira već na ljeto .