Rezultat ankete – Akcije čišćenja trebale bi biti češće

Na pitanje u našoj anketi “Da li akcije čišćenja treba da budu redovna praksa tokom cijele godine“” pozitivno je odgovorio 368 građana ili 88,89%, a negativno 46 ili 11.11%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi “Da li ste zadovoljni gradskim prevozom”?