Revitalizacija dječjih igrališta u Tivtu

U proteklom periodu Sekretarijat za društvene djelatnosti je izvršio obilazak terena i sastavio detaljan izvještaj o stanju dječjih igrališta u Tivtu.

Menadžerka opštine Patricia Pobrić i predstavnici Komunalnog preduzeća dogovorili su plan rada na njihovoj revitalizaciji, nakon čega je služba za izgradnju Komunalnog preduzeća krenula sa akcijom popravki.

Planirana je nabavka dodatnih rekvizita i terenskih podloga za 2022. godinu, a radi se i na utvrđivanju lokacija za nova igrališta.

Tokom oktobra i novembra planirane su akcije ozelenjavanja nekoliko vangradskih lokacija, a u sklopu ovih aktivnosti sprovešće se i ozelenjavanje površina oko postojećih igrališta.