Radni-kamp-restauracije-drvenih-prozora

Restauracija drvenih prozora

Kotorska NVO EXPEDITIO u saradnji sa CHwB (Cultural Heritage without Borders) pozvala je zainteresovane da se prijave za učešće na Radnom kampu restauracije drvenih prozora u Kotoru, zakazanom od 04. – 06. Maja

.
Radni kamp restauracije se organizuje u okviru projekta „Tradicionalni materijali i građevinske tehnike u Boki Kotorskoj“, koji finansira Headley Trust Fondacija iz Velike Britanije. Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o korišćenju tradicionalnih materijala i tehnika gradnje prilikom restauracije, u skladu sa savremenim izazovima, poput energetske efikasnosti, te modernih standarda i zahtjeva. Upotreba tradicionalnih zanata, tehnika i materijala je jedan od najvažnijih elemenata u procesu restauracije i održavanja graditeljskog nasljeđa. U fokusu ovog dvogodišnjeg projekta biće restauracija tradicionalnih drvenih prozora i upotreba krečnog maltera.
Radni kamp restauracije drvenih prozora organizovaće se u Kotoru, a učesnici će imati priliku da od majstora kroz konkretan rad nauče osnovne principe i prođu obuku za korišćenje tehnika restauracije.
Radni kamp restauracije je namijenjen učesnicima sa Zapadnog Balkana, a prednost će imati oni koji će znanja stečena na kampu moći da primijene dalje u svom radu.
Učesnicima će biti pokriveni troškovi boravka u Kotoru (smještaj i hrana), a putne troškove će da snose sami. Svi zainteresovani za učešće na ovom kampu treba da nam pošalju CV i motivaciono pismo (max 300 riječi) u kojem će objasniti razloge za učešće i na koji način će znanja stečena na kampu moći da primijene u svom daljem radu.
Zainteresovani mogu da se prijave na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do 13. aprila.