Tivatska akcija

TA: Rekonstrukcija javnog toaleta primjer nesposobnosti vlasti i nasilja nad građanima

Rebalansom budžeta koji je SO Tivat usvojila u avgustu bile su predviđene i sitne izmjene u planu kapitalnih investicija za ovu godinu, pa je tako planirano i da se izgradi javni toalet. Nažalost, nekompetentna i partijski ostrašćena lokalna DPS vlast uspjela je da i od ovog projekta odmah napravi ozbiljan incident – kaže se u saopštenju Tivatske akcije.

Naime, Opština i njeno Komunalno preduzeće počeli su rekonstrukciju javnog toaleta na mjestu gdje je nekad bio, pored zgrade Lepeš, iako se navedeni objekat nalazi na parceli koja je obuhvaćena procesom restitucije već 10 godina, o čemu u Katastru odavno postoji uredna zabilježba.
Ovakvim postupanjem Opština će doslovno baciti novac građana Tivta, jer se proces restitucije s obzirom na pravne činjenice u predmetu ne može drugačije završiti negoli povraćajem imovine nasljednicima ranijeg vlasnika – porodici Lepeš. Osim toga, ovakvim bahatim postupanjem Opština očito vrši pritisak na porodicu Lepeš, pokušava da utiče na proces restitucije, i krši čitav niz prava porodice Lepeš – od prava na pravično suđenje do prava na imovinu.
Radi informisanja javnosti, treba naglasiti da je Komisija za povraćaj u Baru već bila donijela rješenje u korist nasljednika, ali da su Opština Tivat i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa CG osporili navedeno rješenje argumentom da je gospodin Lepeš zakasnio jedan dan s predajom zahtjeva za restituciju! Tog argumenta su se sjetili nakon što se 10 godina vodio proces pred Komisijom, ali i pred Višim i Ustavnim sudom CG!
Takvim, jeftinim pravnim smicalicama, u Opštini Tivat se rado služe kad je u pitanju opstrukcija prava građana Tivta, ali kad treba zaštititi imovinu Opštine od korupcije i kriminala, kao u slučaju parcele na mjestu starog „Vračara“ – onda „zaborave“ da podnesu i najobičniju žalbu!
Drugi problem u ovom slučaju je činjenica da javni toalet nije potreban u ovom dijelu grada, jer se u blizini nalaze na desetine kafića i hotel Pine. Javni toalet treba napraviti u blizini autobuskog stajališta u centru grada, jer je tu frekvencija ljudi koji koriste javni prevoz najveća. Postoje dvije mogućnosti: ili da Opština otkupi jedan od lokala u suterenu kompleksa Magnolija preko puta stajališta i rekonstruiše ga, ili da na lokaciji samog stajališta i zelene površine iza istog napravi objekat koji će ujedno biti i stajalište i javni toalet – ističe se u saopštenju Tivatske akcije.