Regionalna on line konferencija „EU integracije i pitanje nacionalnih manjina“

U organizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada i uz podršku fondacije  Hannsa Seidela  danas je  održana  četvrta  on line konferencija  u okviru šireg projekta “EU integracije i pitanje nacionalnih manjina”, na kojoj su uzeli učešće predstavnici vlada, sveučilišta i manjinskih nacionalnih zajednica iz Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore.

U ime Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore na konferenciji je učestovala vala Ana Vuksanović, koja je navela i obrazložila izazove s kojima se manjinske zajednice u Crnoj Gori  suočavaju na području ekonomije,  a uvslovljene su  starosnom strukturom stanovništva, migracijama i emigracijama. Navela je da je neophodno podstaći mlade pripadnike manjinskih zajednica, ali i većinskog stanovništva,  da ostanu u svojim zajednicama i državama subvencijama  malog i srednjeg poduzetništva,  naročito start- upova, kao i kreditiranjem projekata koji imaju za cilj digitalizaciju, te  turizma, vrlo propulzivne branše  koja je glavni izvor prihoda  pripadnika  hrvatske manjinske zajednice u Crnoj Gori, ali i ostalih manjinskih zajednica.   Naglasila je i  važnost demografske strategije vlade koja bi kvalitetnom stambenom i subvencijskom politikom  unaprijedila  ekonomske i društvene prilike.