Reagovanje Opštine Tivat: Božović je sinonim za licemjerje

I, naravno, pravo u centar – kad god se pomenu rezultati rada Opštine, Božović doživi napad panike i neskrivenog bijesa koji se izliva iz svakog slova njegovih uvredljivih saopštenja – kaže se u reagovanju Opštine Tivat na saopštenje Crnogorske.

Očekivano i razumljivo –  kada uoči izbora vodite partijicu a imate megalomanske ambicije – teško je negirati i omalovažiti vidljive rezultate zvanične vlasti.

Teško je zažmuriti na izgradnju kružnih tokova, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, teško ne vidjeti saobraćajnicu MR1. Treba podnijeti i činjenicu da su renovirane kulturne institucije u gradu, teško je osporiti rekonstrukcije i izgradnje sportskih terena, treba „ubijediti“ građane da nije bilo ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i druge veće i manje projekte. Preteško je tvrditi građanima da Opština Tivat nije počela radove na šetalištu Belane, niti je izgrađen rezervoar za vodu u Gradiošnici. Preteško, jer se projekti realizuju pred očima cijele javnosti. Pogotovo je to preteško za narcisoidnog autokratu, kakav je Božović.

Kada ponestaju argumenti, onda se pribjegava floskulama, napadima, omalovažavanjima i pokušajima diskreditacije. Naročito je licemjerno kada takva neuspješna strategija dolazi od bivšeg opštinskog funkcionera, po onoj narodnoj o domaćoj životinji koja prevrne korito kada završi sa obrokom. No, Božović je svakako sinonim za licemjerje.

Niko dostojan i niko ravan njemu – on je jedini znaven i ispravan čovjek u cijelome Tivtu.

Naravno da taj „stručni, ispravni i visoko-profesionalni dobri domaćin“ Božović, potežući temu zapošljavanja u Opštini, uporno izbjegava podatak da je u Opštini, kao diplomirani psiholog bio zaposlen na mjestu sekretara za informacione sisteme i zajedničke poslove! Psiholog koji rukovodi IT sektorom!?

Nikako da saopšti da nijedna njegova stručna referenca nije odgovarala toj poziciji. Niti je mendžer, niti pravnik, niti IT stručnjak.

Nikako ni da saopšti javnosti da je za manje od deset godina, kao diplomirani psiholog i time nekvalifikovani kadar, ipak uspio da od Opštine uzme i stan. Nikako da kaže građanima da je, pritom, već imao stan – u Novom Sadu za koji je naplaćivao kiriju od 1.500,00 eura. Tako je barem prijavio u izvještaju o prihodima i imovini 2012. godine. Kasnije je, kako se primicalo vrijeme za dodjelu opštinskih stanova, u godišnim izvještajima o prihodima i imovini lokalnih funkcionera Opštine, kirija padala pa se potom više nije pominjala kao ni novosadski stan. Pošto, naravno, ko ima jedan nije mogao dobiti još i stan od Opštine. Ironično, on je bio i predsjednik Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.

Toliko o njegovoj „ekspertizi“ i zaslugama u Opštini gdje se očigledno najviše bavio rješavanjem sopstvenih stambenih pitanja. U Tivtu i u Novom Sadu. O trošku poreskih obveznika i građana Tivta.

Proglašava nezakonitim zapošljavanja po ugovoru o djelu i privremenim i povremenim poslovima. Pošteno bi bilo, kada već tvrdi da je riječ o nezakonitim zapošljavanjima, da najprije sam protiv sebe da podnese krivičnu prijavu, budući da je u Opštinu bio primljen bez pripravničkog staža, bez konkursa i po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Po istom ovom ugovoru u kojem sada vidi „nezakonitu“ radnju. Ili smatra da kada je on u pitanju važe drugi aršini – kaže se u saopštenju.