Realizovan sastanak TO Tivat sa hotelskom turističkom privredom

Turistička organizacija opštine Tivat juče je održala sastanak sa predstavnicima turističke privrede, kome su prisustvovali predstavnici hotelskih preduzeća Regent, The Chedi Luštica Bay, Astoria, HTP Mimoza, Magnolija, Palma, Franca i predstavnici iz kompanije Porto Montenegra.
Na sastanku su sumirani cjelokupni rezultati protekle turističke sezone, koja je po ocijenama svih prisutnih bila izuzetno dobra na opšte zadovoljstvo. Direktorica TO Tivat prisutnima je u uvodnom izlaganju iznjela obrađene statističke podatke za period koji se odnosi na prvih 10 mjeseci 2019. u odnosu na 2018. godinu, kada su u pitanju vodećih 10 zemalja po ostvarenim dolascima i noćenjima u svim vidovima smještaja (kolektivni i privatni ).
Predstavnici hotelskih preduzeća su izuzetno zadovoljni ostvarenom posjetom i pored vodećih tržišta koja već godinama prednjače u dolascima kao što su Rusija, UK, Njemačka i zemlje regiona, navele su se i znatne promjene u strukturi gostiju i porastu dolazaka sa nekih novih tržišta. Takva tržišta su u odnosu na ranije godine- Skandinavija, zemlje Beneluxa, Španija, Kina i Francuska, na što bi svakako trebalo obratiti pažnju i planirati buduće aktivnosti i na tim tržištima.
Direktorica TOT je uputila prisutne da su planirane digitalne i marketinške aktivnosti na ovim tržištima naročito kada su u pitanju zemlje sjeverozapadnog dijela Evrope, s obzirom da su to tržišta sa kojih turisti posjećuju toplije destinacije tokom cijele godine a ne samo tokom glavne turističke sezone, što značajno utiče na produžetak sezonalnost.
Prisutni predstavnici hotelske privrede Tivta svakako su naveli prednosti aerodroma za cjelokupnu destinaciju, koji svojim direktnim letovima povezuju značajne destinacije sa našim gradom i jedan je od važnijih segmenata u kompletnoj turističkoj ponudi Tivta. Samim tim mišljenje lokalne turističke privrede je da se iskoriste trenutno povoljni klimatski uslovi i saobraćajna povezanost, te kreiraju atraktivne turištičke ponude poput vikend paket artanžmana za potencijalne goste iz regiona. Cilj je privući goste u periodu od januara do aprila, kao i u drugom dijelu godine, sa nižim cijenama u hotelskom smještaju te povoljnijim avio kartama na relaciji BGD – TIV – BGD u ovom periodu, što će sve skupa uticati na još značajniji produžetak sezonalnosti.
Takođe jedan od segmenata koji bi trebalo poboljšati je bogatija ponuda turističkih agencija za izletnički program, bolja i kvalitetnija umreženost među samim hotelijerima i svakako adekvatna kordinacija sa nivoa TO Tivat na tom polju.
Svi prisutni pohvalili su dosadašnji rad i aktivnosti TO Tivat u svom doprinosu u kreiranju bogatih i zanimljivih aktivnosti i programa, koji doprinose i samoj posjećenosti njihovih objekata, te zaključili da Tivat postaje sve popularnija i atraktivnija destinacija za goste, kao i život u njemu.
U najavi su predstojeći događaji kao što su “ Love in the port“ u organizaciji Porto Montenegra, proslava osmog marta i drugi događaji u kojima će se dijelom uključiti i lokalna turistička organizacija sa ciljem uvezivanja aktivnosti i na gradskoj rivi Pine.