Romi nagrada Radunvoicu

Radunoviću nagrada za prilog o integraciji Roma

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo kulture dodijelila su danas novinaru Saši Radunoviću nagradu za najbolji istraživački prilog u prethodnoj godini, na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“.

„Ovo je deveta godina za redom kako Ministarstvo kulture, u skladu sa Strategijom za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, raspisuje konkurs za najbolji istraživački prilog koji svojim konceptom doprinosi jačanju javne svijesti o integraciji romske populacije u crnogorsko društvo i podsticanju istraživačkog izvještavanja u svim medijima o inkluziji ove manjinske nacionalne zajednice u Crnoj Gori“, navodi se u zajedničkom saoštenju Ministarstva za ljudska i manjnska prava i Ministarstva kulture.
Na svečanosti dodjele nagrade, ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović rekao da je sve vidnija potreba u društvu da se uspostave standardi po kojima su svi ljudi ravnopravni bez obzira na lična svojstva, jer su, kako je istakao, ljudska prava danas osnovno ustavno opredjeljenje svih demokratskih društava.
On je naglasio da je jedna od najvećih tekovina države Crne Gore, međuetnički sklad sa ciljem unapređenja inkluzivnosti manjinske populacije.
„Romi jesu nesvakidašnji narod kojem je na neki način cio svijet domovina. Oni su veoma vezani za svoju kulturu i način življenja koji su zapravo bedemi očuvanja njihovog etničkog identiteta. U Crnoj Gori mnogi od njih vide svoju budućnost. S tim u vezi, država Crna Gora ima ozbiljan zadatak pred sobom da im to i omogući“, ističe se u saopštenju.
Sa skupa je poručeno da nije jednostavno integrisati nekog najbrže moguće, potrebno je pristupiti sistemski kako bi integracija bila puna, a s tim u vezi jedna od prioritetnih oblasti djelovanja svakako je obrazovanje.
U saopštenju se dodaje da je odluku o ovogodišnjem dobitniku nagrade, ispred stručne Komisije za izbor najboljeg istraživačkog priloga u prethodnoj godini,obrazložio je dr Mimo Drašković, a da je generalni direktor Direktorata za medije Željko Rutović govorio o odnosu medija, kulture romske populacije, njihove vidljivosti, te ukupne integracije te zajednice.
(RTCG)