Ratković: Prihodi od turizma pašće više od 40 odsto

Žao mi je što moram reći da je realan mnogo veći pad turističkog prometa od 40 odsto, koliko je Vlada prognozirala prilikom obrazalaganja rebalansa državnog budžeta, ocijenio je za Dan profesor Rade Ratković.

“Koliko se sjećam, ta prognoza je ušla u javnost prilikom obrazlaganja državnog budžeta, čini mi se prije više od mjesec dana. Situacija se, nažalost, promijenila na gore. Svi bi željeli da se to dogodi, ali je cilj suviše lijep da bi bio realan. Žao mi je što moram reći da je realan mnogo veći pad turističkog prometa. U tom pogledu, naravno, nijesmo sami. Istu sudbinu dijeli turizam gotovo svih turističkih zemalja, naročito na Mediteranu. Pri tome u boljoj pozici ji su članice EU i zemlje koje su pretežno auto-destinacije, a ne, kao mi, pretežno avio-destinacija, naročito u odnosu na najjača evropska emitivna tržišta i prekomorska tržišta, naravno”, ocijenio je on.

Na pitanje u kojoj mjeri otvaranje granica za državljane EU može poboljšati turističku sezonu Ratković odgovara da je otvaranje granica uslov bez koga se ne može, ali otvaranje uz garancije da neće doći do prenosa ili podsticanja epidemije.

“Imamo i jedan čisto turistički limit, a to je naš saobraćajni položaj kao izrazite avio-destinacije. Malo je nade da će se organizovani turizam ove godine vratiti na naše područje. Nada ostaje za iduću i iduće godine, zavisi od dinamike pandemije”, samtra Ratković.

Država najavljuje treći paket mjera za ekonomiju već mjesec dana. Prema riječima Ratkovića čeka se treći paket pomoći turizmu, koji je najveći izvor multiplikativnih efekata na ostalu privredu i društvo.

“Taj multiplikator se kreće, kako empirijska istraživanja pokazuju, između tri i četiri puta, pa i više. Ovo je opšta pandemijska kriza, a kad je kriza prave se sanacioni planovi na bazi više scenarija: optimistički, pesimistički i umjereni. Pošto su scenariji stvar procjene u određenom trenutku, to je normalno da se zavisno od pandemijskih uslova, vrše rebalansi sanacionih planova. Kako sada stvari stoje, potrebno je definisati detaljne sanacione planove za godinu dana, a globalne sanacione planove još za tri do četiri godine”, smatra on.

Ratković je mišljenja da Vlada treba da produži mjere regresiranja plata ili dijela plata, smanjenja ili ukidanja nekih poreskih davanja, moratorijuma otplate anuiteta, povoljno kreditiranje uz podsticanje banaka – kreditora, a privreda treba da aktivira sve svoje reserve, kako bi dala što je moguće veći doprinos.

“Svaki doprinos u ovim uslovima je dragocjen, pa bio pet, 10 ili 25 odsto. Kada govorimo o procentima u od nosu na 2019. godinu, on da mislimo na prihode, a ne zaradu (profit), kako se ponekad brka u laičkoj javnosti. Profita, barem na nivou cijele turističke industrije Crne Gore, nažalost, neće biti još koju godinu, ali se nadamo u postepeno smanjenje gubitaka po godinama”, naveo je on.

Vratiti se master planu

Odgovarajući na pitanje na koji način Vlada treba da pomogne preduzećima i preduzetnicima koji žive od turizma i uopšte da pomogne oporavak turizma od katastrofalnih posledica korona virusa Ratković kaže da se na duži rok, mora strateški opredijeliti na pomjeranje akcenta turističkog razvoja na održive strukture, razvoj ruralnog turizma i na Primorju i u kontinentalnom dijelu Crne Gore, na saniranje i suzbijanje neturističke izgradnje, posebno stambene (sekundarno stanovanje)…

“Drugim riječima, treba da se vratimo na postulate Master plana razvoja turizma do 2020. godine, i prilagodimo ih postkoronskim vremenima. Ne smijemo prekomjernom i neadekvatnom gradnjom destruirati prirodu i kulturu, jer nam se to vraća kao bumerang”, rekao je on.

Sezona kao prošlogodišnja tek 2024. godine

Prema Ratkovićevom mišljenju u optimističkoj varijanti, turistička godina 2020/2021. mogla bi biti sanaciona (skroman, odnosno minimalan doprinos same turistike privrede), 2021/2022. početni oporavak, 2022/2023. relativno normalno poslovanje, 2023/2024. približavanje rezultatima iz predkoronskih vremena.

“Pesimistički scenario bi sve produžio za još dvije do tri godine, a umjereni za još jednu godinu. Kao što smo rekli, ostvarivost pojedinih scenarija zavisi od pandemije koja se, za sada, ne može pouzdano prognozirati”, zaključio je on.