nvo

Raspravljano o novom modelu Odluke o raspodjeli sredstava NVO

Današnji sastanak Lokalnog odbora Koalicije NVO-saradnjom do cilja i nevladinih organizacija sa sjedištem Tivtu sa predstavnicima opštine otvorio je lokalni koordinator Đordje Trajčevski, koji je istakao da u Tivtu rade 62 nevladine organizacije, od kojih su 3 članice Koalicije, a 4 koriste instituciju „slobodne stolice“ na zasjedanju lokalnog parlamenta. Većina prisutnih složila se sa konstatacijom Gorana Đurovića, predsjednika UO Koalicije da je saradnja NVO i Koalicije sa Opštinom veoma dobra i da po tome Tivat prednjači u odnosu na ostale.

On je predstavio ciljeve i dosadašnje rezultate rada Koalicije, koja okuplja 95 crnogorskih NVO, kao i novi model Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama na lokalnom nivou, što je izazvalo puno pitanja i komentara desetak nevladinih aktivista. Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti istakla je da je Opština Tivat prešla 1% od tekućeg godišnjeg budžeta, koliko je predviđeno novim modelom za finansiranje, jer je opredijeljen iznos 55.000 eura, odnosno preko 36.000, što potvrđuje da opština ima dobar pristup prema ovom pitanju.nvo 2
Radoš Mušović iz CRNVO-a istakao je da se u nekim opštinama NVO-ima daje više van konkursa, što je netransparentno i treba da se riješi sistemski. Đurović je rekao da moramo da ustanovimo da li hoćemo da uštedimo, ili nam je interes proces, koji daje rezultate.
Pina Bubanja iz Ars praezentia-e Boke kotorske, Marijana Mišić Škanata iz Evropskog doma i Mirko Kovačević iz Antikorupcijske akcije postavili su pitanje koliko je racionalno da se za razmatranje projekata NVO angažuju posebni stručnjaci-procjenjivači i koliko je to dobro rješenje, a Boris Pean iz nadležnog sekreatrijata istakao je da je bolje da projekte procjenjuju lokalni ljudi, jer neko sa strane ne može poznavati mikro sredinu, kao i da nema toliko novca da se plati sve što dokument predviđa. Postoji 10-15 NVO, koje daju boju, muziku, ukus gradu i ne bi trebalo da ostanu bez sredstava za rad, što bi moglo da se desi ako neko kome je more strano, te naš način života,odlučuje o projektima, rekao je on, ističući da je novi model dobar u idealnoj situaciji, koju mi nemamo. Kovačević je predložio da se u sastavu Komisije za dodjelu sredstava nađu i predstavnici vlasti i opozicije, da se ne bi dešavalo da je većina iz vladajuće strukture, a model predviđa da Komisija ima 3 člana, Predsjednika iz reda potpredsjednika opštine ili starješina organa lokalne uprave, 1 član je predstavnik Opštine, a 1 nevladinih organizacija.
Mušović je naglasio da upravo treba smanjiti uticaj politike na rad NVO, a ne povećati. Vesna Đukić iz maslinarskog društva „Boka“ rekla je da ne treba od NVO očekivati da se ponašaju kao preduzeća i da one ipak rade iz ljubavi , mahom prema jednoj oblasti.
Goran Đurović je rekao da će ovo biti model finansiranja NVO, jer tako predviđa EU. Dogovoreno je da predstavnici nevladinih organizacija i opštine pošalju primjedbe i predloge Koaliciji, ali da svakako treba sačekati sa usvajanjem novog modela, jer se donošenje novog zakona o NVO i usvajanje podzakonskih akata očekuje u septembru.