Raspodjela dobiti od 2,5 miliona za 13 kapitalnih projekata JP Morsko dobro

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ostvarilo je u 2019. godini dobit od 2.542.306,86 €. Nakon što je Upravni odbor usvojio Odluku o raspodjeli te dobiti, a Vlada Crne Gore dala saglasnost na istu, taj novac biće upotrijebljen za realizaciju 13 kapitalnih projekata za koje je Javno preduzeće završilo projektnu dokumentaciju tokom 2020. godine, saopštili su danas iz tog preduzeća.

Jedan od najznačajnijih projekta koji će se finansirati iz ovih sredstava realizovaće se u Ulcinju – uređenje Velike skele I iznosiće  835.000 €. Ovaj projekat obuhvata popločavanje velikog trga, u površini od 4.600 m2, zatim postavljanje javne rasvjete, sadnju zelenog pojasa uz stijene i postavljanje urbanog mobilijara, te organizaciju amfiteatra – prostora za gradske manifestacije.

U Tivtu će 350.000 € biti uloženo u izgradnju prve faze pješačke staze na relaciji Lepetane- Sv. Roko. Novac će biti upotrijebljen i za uređenje šetališta u budvanskom naselju Pržno, i to u iznosu od 208.000 €, dok će za drugu fazu uređenja trga i šetališta u Sutomoru biti uloženo 200.000 €, pored već opredjeljenih 425.000 € za prvu fazu  čija je realizacija u toku.

Od predviđenog novca biće finansirana i treća faza uređenja gradskog parka u Budvi u iznosu od 75.000 €, odnosno popločavanje pješačkih staza u samom parku na Slovenskoj obali. Za izgradnju II faze šetališta na Jazu planirano je 240.000 €. Za vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama opredijeljeno je dodatnih 81.000 €.

Za rekonstrukciju i nadzor objekata obalne infrastrukture od javnog interesa pristaništa i privezišta predviđena su sredstva u iznosu od 180.00 €.

Za izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – Rt Đerane opredijeljeno 150.000 eura. Takođe, za izvođenje radova na nastavku izgradnje parapetnog zida na lokaciji Borova šuma ispod bivšeg hotela „Galeb“, izdvojeno je 141.000 eura.

Za izradu administrativnog objekta na desnoj obali rijeke Bojane za potrebe Javnog preduzeća i ostalih državnih institucija izdvojeno je 170.000 €.

Raspodjelom dobiti iz minulog perioda, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom  nastavlja aktivnosti sa izgradnjom kapitalnih projekata od javnog interesa, koji će trajno unaprijediti sadržaje na obalnoj infrastrukturi u cilju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore.