Raspisan Konkurs za II upisni rok na UCG

Univerzitet Crne Gore raspisao je Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21 godinu, koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Ukupan broj mjesta u drugom upisnom roku je 802.

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po jedan odsto po principu afirmativne akcije.

“Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Univerzitet Crne Gore organizuje isključivo elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs, uz obavezu slanja originalnih dokumenata isključivo putem pošte”, saopšteno je sa UCG. .

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Prijave na konkurs se podnose elektronski u subotu, 18. jula 2020. godine, do 16,00 časova, kada će sistem biti zatvoren.

Dokumentacija precizirana tačkom Konkursa mora biti elektronski dostavljena u roku za podnošenje

“Neblagovremeno podnijeta prijava, odnosno dokumentacija koja čini njen sastavni dio, neće se uzeti u razmatranje”, upozorili su sa UCG.

Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.

“Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja”, navodi se u saopštenju.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 21. jula 2020. godine.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 21-22. jul 2020. godine.