RAŠKOVIĆ, BRAJKOVIĆ, BAŠIĆ

RAŠKOVIĆ
Raškovići su bili ugledna i dobrostojeća obitelj iz Perasta koja je imala posjed u Perastu, ali i na području hercegnovske rivijere. Zasad ne raspolažemo sa značajnijim podacima o posjedu ove obitelji u Tivtu. Raškovići su, međutim, bili vrlo dobrostojeća obitelj u XVII. stoljeću: 17. lipnja 1650. godine Vicko Andrije Rašković se prema notarskom spisu odriče očevine u koju ubraja zemlju u Jošici, zemlju kod mlinova i kuću u Perastu (un terreno a Josiza, un altro alli molini, una casa a Perasto).
Godine 1668. procjenitelji kotorske općine su na zahtjev Luke Vrakjena otišli u Tivatkako bi utvrdili vrijednost manjega vinograda u vlasništvu Marka i Ivana Raškovića iz Perasta. Vinograd se nalazio na lokalitetu Pin u mjestu Korveš. Nije bilo riječi samo o procjeni, već i o ,,ulasku u posjed vinograda“ od strane Vrakjena, vjerojatno zbog dužničkog odnosa.

BRAJKOVIĆ
U Donjoj je Lastvi na svom posjedu živjela obitelj Brajković iz Perasta. Zasad raspolažemo arhivskim podatkom od 9. ožujka 1625. godine, kada kotorski plemić Luka Vrakjen Tomu Nikovom zvanom Brajković (Braicovich) iz Lastve daje u najam (affitto, locatione) vrt u Lastvi (Gornjoj) koji je već ranije držao Ivan (Zuaanne) Stjepanov, zvan Brajković, a koji je zbog duga ostao, za ovu prigodu najmodavcu, Vrakjenu. Uz ovaj vrt je bila prizemna kućica pokrivena kamenim pločama i još jedna velika kuća bez krova s tri visoke i debele arkade za podupiranje krova, zvane ,,Vracenone“ ,sa strehom s gornje strane i s još dvije arkade. S gornje strane vrta i s jedne bočne strane je bio općinski put, s donje Ivan Minić (Mihnich) iz Lastve, a s preostale strane Grgo (Gargur) Perov i ostala braća Marinić.

BAŠIĆ
U Lastvi, točnije na početku Opatova, nekoć je bilo imanje peraške obitelji Bašić. Danas je to posjed obitelji Nikolić iz Lastve. Na njemu se nalazi crkvica Gospe od Karmena. Ostao je toponim ,,U Bašiće.“

Anita Mažibradić- „Tivat kroz stoljeća- mjesto kmetova i gospodara“, Donja Lastva 2015.

(projekat Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, finansiran od Fonda za zaštitu i ostavrivanje prava manjina Crne Gore)