Radovi na održavanju Velikog gradskog parka

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i „Komunalno“ d.o.o. Tivat obavještavaju javnost da je sutra i prekosutra, 24. i 25. januara, planirano vršenje radova na održavanju Velikog gradskog parka, koji obuhvataju uklanjanje nekoliko stabala : veoma nakrivljenog stabla primorskog bora (Pinus pinaster Aiton), zatim stabla pinjola (Pinus pinea L.), eukaliptusa (Eucalyptus globulus Labill.) i krupnocvjetne magnolije (Magnolia grandiflora L.) koja su loših vitalnih i estetskih karakteristika, suvog stabla kineske kaline (Ligustrum lucidum W.T.Aiton) i čempresa (Cupressus sempervirens L.), kao i nekoliko stabala bagrema (Robinia pseudoacacia L.). Takođe je planirano da bude izvršeno orezivanje suvih grana kod većeg broja stabala različitih biljnih vrsta. Radovi će tokom oba dana biti vršeni u terminu od 8 do 13 časova, na prostoru u neposrednoj blizini Šetališta kapetana Marka Krstovića.

Primjerci koji su predviđeni za uklanjanje ugrožavaju bezbjednost prolaznika i sveukupno zdravstveno stanje dendroflore parka, a tokom tekuće godine je planirana zamjenska sadnja vrstama koje su već zastupljene u Velikom gradskom parku, u skladu sa smjernicama datim u Planu upravljanja za ovo zaštićeno prirodno dobro. Svi radovi biće vršeni pod stručnim nadzorom „Komunalno“ d.o.o. Tivat koje je upravljač ovog zaštićenog prirodnog dobra.

Mole se posjetioci Velikog gradskog parka da u najavljenom terminu, radi lične bezbjednosti, ne koriste prostor na kojem će biti vršeni navedeni radovi.“, saopšteno je iz Sekretarijata.