radiodux logo

Radio Duxu 22 hiljade od Fonda

Srpska televizija i radio dobili su 55 hiljada eura iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje projekata za ovu godinu, prenosi Mina. Kako se navodi u saopštenju, ukupno je dodijeljeno 500 hiljada eura za 94 podnosioca projekta koji su ispunili uslove javnog konkursa.

Najviše novca dobila je nevladina organizacija Društvo za ravnopravnost i toleranciju za Informativni program Srpske televizije (28 hiljada eura) i za Srpski radio u službi očuvanja vjerskog, jezičkog, kulturnog i nacionalnog identiteta (27 hiljada eura).Srpski kulturni centar „Stefan Nemanja“ dobio je 34,5 hiljada za projekte – Portal Srpske novine CG i Srpski jezik i ćirilica, očuvanje srpskog identiteta.

NVO Hrvatska krovna zajednica Dux Croatorum dobila je 22 hiljade eura za projekat Radio Dux i portal i 2,9 hiljade eura za Feštu od rogača.Iz Fonda je saopšteno da 100 projekata nijesu isupunili formalno-pravne uslove da bi konkurisale za dobijanje novca.