Komunalci čistili mulj iz kanala

Radnici Komunalnog doo obavili su danas čišćenje kanala pored magistralnog puta pored tivatskog aerodroma i rešetku na kanalu koji prolazi ispod aerodromske piste.
Šef Službe komunalija, Miloš Tripinović je rekao da su uklonili nagomilani mulj koji bi tokom kišnog perioda mogao da začepi rešetku i poplavi aerodormsku pistu. Radnici su na tom dijelu pokupili i 25 kubika mulja.
Pored toga, druga grupa radnika bila je angažovana na sakupljaju trave i čišćenju obalnog dijela plaže u Donjoj Lastvi, koja se nalazi naspram budućih sportskih terena. Sakupljeno je oko 2 kubika trave i dtrugog otpada
Uz konbinovanu mašinu i kamione za odvoz otpada bilo je angažovano 10 radnika, naveo je Tripinović.

This slideshow requires JavaScript.