Radionice za mlade

NVO „Naša akcija“ u saradnji sa Savjetom za mlade Kotor će danas i sutra održati dvije radionice koje će pokriti aktivnosti planirane Lokalnim akcionim planom za mlade.Radionica „Karijerno savjetovanje i izrada CV/biografije“ u sklopu projekta European endowment for democracy, održaće se večeras od 19 sati . Sutra u istom terminu je planirana radionica „Delfini – plavi inženjeri Crne Gore“ koju će održati Asocijacija za istraživanje morskih sisara na engleskom jeziku , u sklopu projekta „Mladi za čist Jadran“ koju podržava BeMed i fondacija Princ Albert II. od Monaca.