Radionica u susret Danu mentalnog zdravlja

Prva radionica o mentalnom zdravlju adolescenata u okviru projekta Učeničkog parlamenta (UP) „ Imam stav da sam zdrav“ realizovana je prošlog petka u SMŠ Mladost , u suret 10.oktobru Svjetskom danu mentalnog zdravlja.Radionicu je vodio psiholog, Miloš Bulatović, a učestvovali su učenuci osmog i devetog razreda iz  OŠ „Drago Milović“ i srednjoškolci iz  Muzičke škole i SMŠ „Mladost“.

Na radionici  „Kako sačuvati mentalno zdravlje i razvoj socio-emocionalnih vještina“ učenici su na interaktivan način učili  o mentalnom zdravlju, razgovarali o problemima u adolescentskom dobu, krizama i načinima rješavanja istih.Kroz vjezbe razvijali socio-emocijalne vjestine i učili o znacaju emocionalne inteligencije za mentalno zdravlje.

Projekat UP „Imam stav da sam zdrav“ je  podržan od strane Unije srednjoskolaca Crne Gore, a cilj mu je podizanje svijesti adolescenata o značaju mentalnog i reproduktivnog zdravlja u najosjetljivijim godinama odrastanja, jačanju i usvajanju  socio-emocionalnih vještina kao i značaju emocionalne inteligencije za mentalno zdravlje.Takođe je bitna i saradnja učeničkih parlamenata u cilju stvaranja nekih kljucnih kompetencija kod učenika kao što su timski rad, solidarnost, tolerancija, empatija..

Kao i uvjek, interakcija i rad sa djecom predstavlja jedan od najljepših, ujedno najizazovnijih i krajnje odgovornih, iskustava, istakao je Bulatović za naš program. “ Radionica o mentalnom zdravlju je osmišljena na nešto drugačiji način od uobičajenog. Korišćen je dragocjeni Interaktivni pristup, koji u svom centralnom mjestu okuplja i otvara unutrašnje dječije svjetove, koji su slika osjećajnosti, razmišljanja i aktuelnih potreba.
Glavne teme koje su bile planirane, kao i one koje su se istakle kao važne, su se odnosile na prepoznavanje i razumjevanje osjećanja, bazično povjerenje, vršnjačko nasilje, podrška drugih, životne poteškoće, briga o sebi.
Fokus je bio na razumjevanju dječijih potreba , sa posebnim osvrtom na ono što je za posljedicu stvorilo ‘’vrijeme Covid-19 epidemije/pandemije’’. Djeca su imala mogućnost da u sigurnom okruženju podijele sa drugima svoja zapažanja, iskustava vezano za medjuvršnjačke odnose, relacije roditelji-dijete, relacije nastavnik-dijete, sve izazove i mogućnosti koje isti nose u sebi.

Opšti utisak je da je potrebno djeci stvarati šanse da podijele, kako sa vršnjacima tako i sa odraslima, svoje teme i dileme. Šansu da mogu da se iskažu treba kreirati u jednom nedirektivnom okruženju, koje razumije, uvažava i prepoznaje potencijal koje djeca u sebi neupitno nose.
Stečen je utisak da je djeci potrebna češća i kontinuirana komunikacija sa stručnim licima- psiholozima, na iste i slične teme, koje nisu nužno vezano za probleme, već i za neka druga pitanja koja se odnose na razmišljanja o ličnim izborima, otkrivanju potencijala i oslobađanju kreativnosti na socijalno adekvatne načine.“, zaključio je Miloš Bulatovic.

Iz UP se zahvaljuju na saradnji OŠ „Drago Milović“ i Muzičkoj školi koje su prepoznale značaj samog projekta kao i Milošu Bulatoviću iz Psihološke asocijacije Crne Gore.