Radionica MD Boka: Prava žena na vlasništvo nad zemljištem i finansijama u ruralnim sredinama”

Maslinarsko društvo “Boka”, u saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj Crne Gore i Opštinom Tivat, organizuje radionicu  “Prava žena na vlasništvo nad zemljištem i finansijama u ruralnim sredinama”- Pristup pravima žena na vlasništvo na zemlju, zemljišne transakcije i finansije. Radionica će se održati 14. decmbra u Multimedijalnoj sali opštine od10 sati.

Ovo je aktivnost u okviru regionalne kampanje „Osnažene žene, osnažena ekonomija“ koju sprovodi Otvoreni regionalni fond – pravna reforma, zajedno sa projektom „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u Jugoistočnoj Evropi“.

Cilj kampanje je bolja informisanost žena, prvenstveno onih iz ruralnih sredina, o postojećem nacionalnom zakonodavstvu i politikama i istovremeno, promovisanje pravednog, rodno jednakog pristupa pravu na vlasništvo ili suvlasništvo nad zemljištem, uknjižbe i poslovanja, pokretanju sopstvenog biznisa, pristup finansijama i subvencijama, kao i besplatnoj pravnoj pomoći, naveli su iz MD Boka.

Projekat je usmjeren na promociju, olakšavanje i podršku ekonomskim aktivnostima na selu koje donose prihod ženama u ruralnim područjima i na neki način, obezbjeđuju im ravnopravnost, ekonomsku i socijalnu sigurnost i nadovezuje se na naše prethodne projekte.

Brošura „Uspješne ženske priče“ sa prostora Jugoistočne Evrope, u čijoj smo pripremi učestvovali sa dvije priče o uspješnim ženama iz Boke Kotorske i liflet „Prava žena na imovinu u Nacionalnoj legislativi Crne Gore“ za koji smo pripremili materijal, proizvodi su dosadašnjih aktivnosti u okviru kampanje i biće predstavljene na radionici, kazala je dirketorica MD Boka, Vesna Đukić.

Nakon radionice, planirana je kratka posjeta farmama u Zagori i Krimovicama.
Zbog ozbiljnosti situacije sa korona virusom, broj učesnika je ograničen na ukupno 14, a umjesto uobičajene konferencije za štampu, novinari će dobiti informativni materijal i izjave, prije početka radionice.