Radio Tivtu umanjena sredstva mimo Odluke o budžetu

U Tivtu je danas potpisan Ugovor između Opštine Tivat i Radio Tivta o finansiranju progarmskih sadržaja tivatskog lokalnog javnog emitera za naredne tri godine.

Ugovor je potpisan na iznos od 210 hiljada eura po godini, što je 15 hiljada eura manje nego što je definisano Odlukom o budžetu koju je Skupština opštine donijela u decembru mjesecu.

„Sa nevjericom smo vidjeli predlog Ugovora čime nam je, mimo Odluke o budžetu uskraćeno 15 hiljada eura na godišnjem nivou. Iz Opštine nam je rečeno da je to urađeno samo zbog teške finansijske situacije i da će se praviti Aneks ugovora, kada se ta situacija popravi. I pored toga neprijatno smo iznenađeni, jer je bila 45-dnevna javna rasprava o našem Nacrtu programskih sadržaja, a onda i višednevna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine za 2021., da bi na kraju odbornici usvojili Odluku o budžetu. Ovaj umanjeni iznos nije definisan samo za ovu godinu, nego i za 2022. i 2023. Vidjećemo šta će o ovome reći Savjet Radio Tivta, ali činjenica je da se Odluka o budžetu ne može mijenjati internim odlukama, već samo rebalansom“ – rekao je Dragan Popadić, direktor Radio Tivta.