RADIMIR, KAMENAROVIĆ

RADIMIR (Radimiri)
Poznata obitelji pomoraca Radimir iz Dobrote imala je tijekom prošlih stoljeća 226 pomoraca. Na moru ih je nesretno nastradalo njih 32.
Radimiri su imali posjede i u Tivtu.
Obitelj Radimiri 1764. godine ima posjed na Brdima blizu crkve sv. Srđa. Graniči sa Stijepom Batalušić (Battalussich) iz Perasta…
U to su vrijeme, po svokj prilici, Radimiri imali zemlju na ,,ponti“ Seljanova. Naime, Filip pok. Tripa Radimiri iz Dobrote upućuje pismenu žalbu općini u Lastvi ui kojoj stoji da ljudi neovlašteno prolaze preko njegova terena (per mio terreno sito nella punta Seglianovo) i time čine štetu njegovom obrađenom zemljištu. Filip Radimiri ističe da se njegov posjed prelazi i narušava jer je javni put uništen (distrutto), te se jedino preko njegova posjeda može stići do posjeda nasljednika Tripkovića koji graniči s njegovim terenom.

KAMENAROVIĆ
Stara i ugledna obitelj pomoraca iz Dobrote kupovala je krajem XVIII. stoljeća zemljišta na području Tivta.
Dana 22. srpnja 1772. godine Tripo pok. Nika Golubović iz Crnog Plata Matu Kamenaroviću iz Dobrote prodaje zemlju koja se nalazi ispod sela Mrčevca (sotto la villa di Marcevaz)

Anita Mažibradić- „Tivat kroz stoljeća- mjesto kmetova i gospodara“, Donja Lastva 2015.
(projekat Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, finansiran od Fonda za zaštitu i ostvarivanje prava manjina Crne Gore)