Publikacija „Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a“

NVO “Expeditio” obavještava da su iz štampe izašle publikacija i mapa „Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a“. Ovi materijali su nastali s ciljem da se predstave osnovne karakteristike, vrijednosti i značaj Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i doprinese očuvanju njegovog statusa na Listi svjetske baštine UNESCO-a.U publikaciji „Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a“ su na početku date osnovne informacije o Listi svjetske baštine UNESCO-a i dobrima Svjetske baštine u Crnoj Gori.

Za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora dati su osnovni podaci, informacije o položaju, obuhvatu i granicama; Izjava o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti kao i detalji o upisu na Listu Svjetske baštine.  Ključni dio publikacije predstavlja poglavlje Kulturni pejzaž – harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljstva, u kojem su obrađeni svi gradovi i naselja u okviru zaštićenog područja, uključujući i ruralne cjeline u zaleđu zaliva. Značajan dio publikacije se odnosi na umjetnost i zanatstvo Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao i na nematerijalnu kulturnu baštinu.

Autori publikacije su: Zorica Čubrović, Jasminka Grgurević, Ilija Lalošević i Aleksandra Kapetanović. Autori najvećeg broja fotografija u publikaciji su Stevan Kordić i EXPEDITIO.

Na mapi „Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a“ su predstavljeni osnovni atributi iuzuzetne univerzalne vrijdnosti Područja Kotora. Mapa je rađena na osnovu grafičkog priloga Područje Svjetske baštine Kotora – Identifikacija elemenata i atributa izuzetne univerzalne vrijednosti iz Studije zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor, 2017. Na mapi su date i osnovne informacije o Listi Svjetske baštine UNESCO-a i o Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora, obuhvat i granice, izjava o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti kao i osnovne karakteristike kulturnog pejzaža.

Publikacija, mapa i vebsajt su realizovani u okviru projekta nevladine organizacije EXPEDITIO „UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI – Svjetska baština Područja Kotora“, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).