PTIKOVIĆ, BISTE, DRUŠKO

PTIKOVIĆ (Pticovich)
Braća Vicko i Nikola Ptiković spominju se u notarskoj ispravi od 1.svibnja 1595. godine kada se vrši procjena njihove kuće i zemlje u Tivtu. Prema saznanjima iz drugih isprava, smatramo da je njihovo imanje bilo u blizini Račice. U isto vrijeme prodaju pola svoje kuće u Kotoru u predjelu crkve sv. Luke.
Napomena: u notarskim spisima nailazi se i na prezime Pittcovich: smatramo da je riječ o istom prezimenu- Pticovich, a da je varijanta s duplim suglasnikom pogreška notara prilikom bilježenja prezimena.

BISTE (Biste; de Biste)
Kako su se smjenjivali feudalni gospodari na pojedinim posjedima živo ilustrira i dokument od 6. lipnja 1444. godine, iz kojega se saznaje da je u Dumidranu, na lokalitetu Račica (gdje je imanje Bizanti) bila zemlja Ivana pok. Marina Biste koju su on i njegov sin Marin, uz određene uvjete, dali u vječni zakup Ostoji i Radoslavu Radičevom iz Crnog Plata.

DRUŠKO (Drusco)
Prvi podaci o ovoj obitelji su iz 1396. godine. U prvoj polovici XV. stoljeća dosta se spominje Marin Druško koji se rano posvetio trgovini. Anđelo Druško je oko 1729. godine u svoje ime i u ime brata, kanonika Marka Druška, Nikoli Gregorini, također kotorskome građaninu, u trajni livel dao, odnosno prodao, zemljište – dijelom oranicu, dijelom ledinu u Brdima na mjestu Kalardovo, kojemu je s gornje strane općinski put, s donje morska obala, s jedne od bočnih strana posjed kupca Gregorine, a s četvrte strane Druškovo zemljište; posjed je pod teretom plaćanja godišnjeg najma od jednoga perpera od strane nasljednika pok. don Nikole Lukovića iz Prčanja, koji plaćaju navedeni najam (affitto) od 12. lipnja 1661. godine.

Anita Mažibradić- „Tivat kroz stoljeća- mjesto kmetova i gospodara“, Donja Lastva 2015.
(projekat Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, finansiran od Fonda za zaštitu i ostvarivanje prava manjina Crne Gore)