Psihološke radionice „Osmjeh vraća snagu“

NVO „Osmjeh za sve“ iz Tivta poziva gradjane da se prijave za učešće u psihološkim radionicama u sklopu projekta “Osmjeh vraća snagu” koji je finansiran od strane Opstine Tivat.

Cilj projekta je pružanje psihosocijalne podrške mladim osobama koje se nalaze u periodu post-operativnog oporavka, prvenstveno nakon odstranjivanja tumora, kao i drugih hirurških intervencija koje mogu ugroziti adekvatno psihološko funkcionisanje mladih osoba. Direktna ciljna grupa su mlade osobe koje su odstranile tumor, ili su imale neku hiruršku intervenciju tokom koje je bitno narušen doživljaj sopstvenog tjelesnog izgleda i funkcionisanja.
Indirektne ciljne grupe su primarna i sekundarna porodica, uže i šire životno i profesionalno okruženje, lokalna i društvena zajednica.

Radionice ce voditi psihološkinja Ivana Mihović,  a radionice će sa radom početi od septembra. Učešće je besplatno. Prijave na broj 067234183.