Providenca

Providenca u petak u velikoj sali

PURGATORIJE 2015
Centar za kulturu Tivat
PROVIDENCA
Tekst: Stevan Koprivica
Režija: Egon Savin
Igraju: Nebojša Ilić – Cile, Vojin Ćetković,
Ana Vučković, Mladen Nelević, Jelena Petrović,
Dubravka Drakić, Dejan Đonović
Velika sala Centra za kulturu, petak u 21 sat

Smještena u Boku sredinom tridesetih godina prošlog vijeka, „Providenca“ daje omaž nekim ljepšim i romantičnijim vremenima, ali i vuče paralele duboko aktuelne sa sadašnjim vremenom.
Čežnja i melanholija tako prepoznatljive za rusku dramu Čehova, ovdje su majstorski transponovane u tipičnu, domaću bokešku fjaku i razočaranost.