Prostorije za pritvor u OB Tivat nisu za korišćenje

Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučio je da se zbog uvažavanja dostojanstva i poštovanja prava građana, odustane od daljeg korišćenja prostorija za zadržavanje u Odjeljenju bezbjednosti Tivat, a da se za tu namjenu koriste prostorije u OB Kotor.

Preporuka Savjeta je u skladu sa već izdatom preporukom CPT (33), kojom je policijskim vlastima preporučeno da se zatvori policijska stanica u Tivtu, zbog posebno loših uslova u pogledu prostora za pritvor, kao i kancelarija inspektora, uključujući slab pristup prirodnoj svjetlosti, nedovoljan pristup vještačkom osvjetljenju, zapuštene uslove, pukotine na podovima i krovu i ćelije nedovoljne veličine.

„Savjet je takođe preporučio da MUP Crne Gore i Uprava policije izvrši nabavku dovoljnog broja higijenskih kompleta minimalne sadržine – toalet papir, četkica i pasta za zube i peškir od kojih će odgovarajući broj uvažiti i specifične potrebe zadržanih lica ženskog pola i najavio da će u 2020. godini sprovoditi periodične provjere“, ističe se u saopštenju Savjeta.

Kako dodaju, samostalno i kroz saradnju sa drugim institucijama Savjet je obavio monitoring posjete službenim prostorijama policije što je podrazumijevalo i sagledavanje materijalnih uslova za boravak zadržanih građana.