Prosječna ocjena 3,43

Od ukupno 1613 učenika OŠ“Drago Milović“, brojčano je ocijenjeno 1026. Njih 777 završilo je prvo polugođe sa pozitivnim uspjehom, a 244 sa negativnim-saopštili su iz škole.Neocijenjeno je 5 učenika. Srednja ocjena na nivou škole je 3,43. Primjerno vladanje ima 1561 učenik, dobro 48, a nezadovoljavajuće 4 učenika.
Direktor škole Predrag Šušić kazao je da je upsjeh đaka na polugođu sličan kao i ranijih godina.
„Gledajući ukupan broj učenika, postignuća i predhodne godine moramo biti zadovoljni jer smo otprilike na nivou predhodnih godina u istom periodu. Nadamo se da će isto tako uspijeh i rezultati do kraja školske godine biti bolji je jer tako bilo i predhodnih godina. Pokušavamo da sve uslove boravka u školi i na časovima maximalno poboljšamo a sigurni smo da onda i uspijesi neće izostati. Smatramo da bi ugodniji ambijent za boravak u toku škole dodatno unapredio rezultate i učenja i vladanja naših učenika“.
Drugo polgodište počinje 27. januara, dok će se Škola u prirodi realizovati najvjerovatnije u aprilu, a destinacija će biti poznata nakon zaključivanja tendera.