Prosirenje marine

Proširenje mula 1 u završnoj fazi

Radovi na izgradnji druge faze marine Porto Montenegro, odnosno sekcije 2b u završnoj su fazi. Rok završetka radova je jun, a nakon izgradnje kapaciteti marine biće prošireni za 60 vezova, od čega će 37 biti za super jahte. Marina Porto Montenegro tako će od početka ljeta raspolagati sa 500 vezova za jahte dužine do 180 metara.

 

Generalni izvodjač, kotorska kompanija Yu Briv, radove na sekciji 2b započela je u oktobru, kada su izvođeni pripremni radovi, a trenutno se radi na pobijanju posljednje grupe čeličnih šipova.

„Do sada je ugrađeno 150 šipova prosječne dužine 35 – 40m. Ukupan broj šipova predviđenih projektom za ovu sekciju iznosi 194. Čelični šipovi su načinjeni od cijevi promjera 800 mm, debljine plašta 12 i 14 mm, ukupne dužine 7000 m.Ono što za ovakve konstrukcije najvažnije jeste kvalitet betona, kao jedan od najvažnijih činilaca koji određuju rok trajanja same konstrukcije I njeno bezbjedno korišćenje. Opsežnim proračunima i planiranjima, upotrebom savremenih metoda, kao i povećanjem zaštitnog sloja betona oko armature unutar prefabrikovanih armirano betonskih elemenata, dobijen je garantovani rok trajanja od 100 godina. Radovi se izvode u skladu sa predviđenom dinamikom“, kažu u Porto Montenegru.

U ovom trenutku je, od strane generalnog izvođača, kompanije Yu Briv, direktno ili preko podizvođačkih kompanija, na izgradnji sekcije 2b marine Porto Montenegro angažovan 101 radnik.