nove grobnice

Proširenje groblja „Sveti Šimun“

U sklopu programa proširenja gradskog groblja „Sveti Šimun“ radnici Komunalnog su u donjem dijelu groblja napravili potporni zid u koji su uložili 10 hiljada eura, a izgrađeno je i dvadesetak grobnica. Prema riječima direktora, Rada Popovića, kompletno groblje je ograđeno. Na dijelu gdje su se izvodili radovi postavljena je žičana ograda visine dva metra, dok je stari dio visine metar i dvadeset.

Trenutno su u toku radovi na proširenju kapaciteta sa sjevero zapadne strane, ali ograda nije uklanjanja tako da je kompletno groblje ograđeno, istakao je Popović navodeći da stoka na koju se žale mještani da šeta grobljem može ući jedino na kapiju koju ostavljaju otvoreni posjetioci prilikom dolaska na groblje.
Iz Komunalnog su istakli da se redovno vrši okošavanje i odnosi smeće i osušeno svijeće sa čim je upoznata i komunalna policija.
Radnici Službe zelenila su uredili zelene površine koje održavaju tako što donose vodu za zalivanje kako se biljke tokom ljeta ne bi osušile.