Promovisama knjiga „Postmediji“ Željka Rutovića

Promocija knjige „Postmediji (kriza smisla ili masmedijski totalitarizam)“ mr Željka Rutovića održana je sinoć u sali kina „Boka“.

Prisutne je ispred organizatora JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, najprije pozdravila vd direktorka Tatjana Miljenović.

Prof. dr Mimo Drašković kazao je da činjenica da se radi o desetoj, jubilarnoj knjizi Željka Rutovića dovoljno govori o referentnosti samog autora, ali i ozbiljnošću njegovog djela.

,,Ova knjiga predstavlja zbirku znalački posloženih naučno-stručnih tekstova, koja po svom karakteru ima sva obilježja ozbiljne naučne monografije. Gledajući sadržaj uočavamo da knjiga ima 24 tematska naslova i čak 62 uslovno rečeno podnaslova, što govori o raznovrsnosti tema koje autor u ovoj knjizi otvara i analizira. Već u uvodu autor nam na precizan način predstavlja nit koja se kao zajedničko vezivno tkivo prožima groz gotovo sve tekstove“, rekao je Drašković.

Novinar i publicista Slavko Mandić ističe da Željko Rutović pripada malom broju eksperata, koji razumije dešavanja koja su zahvaljujući tehnološkim procesima promijenili svijest čovjeku.

,,Postmediji (kriza smisla ili masmedijski totalitarizam) tematski je dijaloški okvir fokusiran ka pitanjima, dilemama i u srcima konstrukcije novomedijske ideologeme, koja vrhovno arbitrira i kreira manipulativne obrasce i vrijednosne smjerove, poželjnog na postmedijima zasnovanog socijalnog ponašanja. On ovom knjigom pokazuje diskontinuitet medija tradicionalne kulture, koja ih je imala namjeru edukovati, upoznati i informisati na objektivan i profesionalan način i nove postmoderne stvarnosti u okviru koje egzistiraju, kao novi alat, mehanizmi koji ostupaju od nekadašnje tradicionalne uloge“, kazao je između ostalog Mandić.
O knjizi je na kraju govorio autor Željko Rutović .
,,Promišljanje našeg života u spektru multimedijske civilizacije, pokušaj je da se odgonetnu određena pitanja, koja su akumulirala zadnjih decenija 20. i prve dvije decenije 21. vijeka. Zato sam bio sklon, da kao skromno zrno promišljanja dam svoj javni odnos prema ovom pitanju. Rukopis je prevashodno fenomenološkog, kategorijalnog, socio-filozofskog temata, teorijske diskorzivne ravni. Građen je na kategorijama i pojavama postmodernog svijeta“, pojasnio je Rutotović dodajući da je rukopis pokušao da gradi na temeljnim vrijednostima i relacijama odnosa između globalizacije, kategorije društvene promjene, medija i čovjeka odnosno postmedija i postčovjeka.
Odlomke iz djela čitala je Dubravka Jovanović, a u muzičkom dijelu programa nastupila je kotorska ženska klapa ,,Maris“.
Podsjetimo, Željko Rutović rođen 16.02.1966.godine u Nikšiću, magistar je socioloških nauka. Autor je desetak knjiga i koautor dvije, iz oblasti filozofije medija, sociologije politike, kulture dijaloga, slobode izražavanja i digitalnih fenomena postmodernog doba. Djelo „Postmediji“ izdanje je Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.

(Radio Kotor)