Promjena režima saobraćaja na magistralnom putu Tivat – Krtoljska raskrsnica od 14-18

Uprava za saobraćaj donijela je Rješenje o odobravanju promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na magistralnom putu Tivat – Krtoljska raskrsnica danas od 14-18 sati.

U tom periodu firma Agape ACT doo Podgorica će izvoditi radove na izgradnji pobjekta na katastarskoj parceli 3498 KO TIvat.

Ova firma, kao izvođač radova, dužna je da u vrijeme trajanja radova reguliše saobraćaj adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i informiše javnost o promjeni režima saobraćaja.