Projekat „Јаvnоzdrаvstvеnа sprеmnоst zа еpidеmiје i vаnrеdnе situаciје“

Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе i Zаvоd zа јаvnо zdrаvstvо Sisаčkо-mоslаvаčkе župаniје učestvuju u realizaciji projekta „Јаvnоzdrаvstvеnа sprеmnоst zа еpidеmiје i vаnrеdnе situаciје kоје prеlаzе grаnicе držаvа – ERI Health“. Ovaj projekat se realizuje se u оkviru Priоritеtnе оse 1- Pоbоljšаnjе kvаlitеtа uslugа јаvnоg zdravlja i sоciјаlnе zаštitе u prоgrаmskоm pоdručјu Interreg IPA Prоgrаmа prеkоgrаničnе sаrаdnjе Hrvаtskа-Bоsnа i Hеrcеgоvinа-Crnа Gоrа 2014-2020. Svi projektni partneri trenutno sprovode aktivnosti na terenu koje se odnose na hvatanje prenosnika bolesti, odnosno komaraca. U Crnoj Gori do sada je realizovano šest izlazaka na teren, odnosno hvatanja u Kotoru, Tivtu i Herceg Novom. Takođe, izvršena je determinacija i sve uhvaćene jedinke se trenutno nalaze u zamrzivaču na -80 °C.

Cilj projektnih aktivnosti je identifikacija komaraca koji su prisutni na našem području i virusa koje ovi komarci nose a koji kod ljudi mogu izazvati različite zarazne bolesti. Informacije koje se dobiju nakon analize koristiće se u poboljšanju nadzora nad vektorskim bolestima, kao i kontroli komaraca kao vektora, pripremi edukacija u oblasti prevencije ovih bolesti, kao i podizanju svijesti stanovništva o opasnostima ovih zaraznih bolesti, te preduzimanju mjera zaštite u programskom području.

Foto: boljazemlja.com