Programska šema Radio Tivta

 

7,30 najava programa
7,35-10,00 Dobro jutro,Boko
(sa Malim oglasima u 8,30 i Info flešom u 9,30)
10,00 vijesti
10,15 „Vrtirepka“
11,00 vijesti
11,30 Info fleš
12,00 vijesti
12,05 „Minuti za klasiku“
12,30 Mali oglasi II put
13,00 vijesti
13,05 “MMN-Marketing, muzika, nagrade”
14,00 vijesti
14,05 «Muzika raspoloženja»
15,00 Dnevnik Radio Tivta
15,30 Novosti dana
16,20 Mali oglasi III put
17,00 «Sport u Boki»-Radio Herceg Novi i Radio Tivat
18,00 vijesti
18,05 Mali oglasi IV put
18,30 Vijesti Radio Tivta
18,45 Mali oglasi V put
19,00-7,30 Muzički radio

7,30 najava programa
7,35-10,00 Dobro jutro,Boko
(sa Malim oglasima u 8,30 i Info flešom u 9,30)
10,00 vijesti
10,05 „Gvardija s kraja“ emisija o moru
11,00 vijesti
11,30 Info fleš
12,00 vijesti
12,05 „Minuti za klasiku“
12,30 Mali oglasi II put
13,00 vijesti
13,05 «MMN-Marketing, muzika, nagrade»
14,00 vijesti
14,05 «Muzika raspoloženja»
15,00 Dnevnik Radio Tivta
15,30 Novosti dana
16,10 Mali oglasi III put
17,00 «Mikser» emisija iz kulture
17,50 Mali oglasi IV put
18,00 vijesti
18,30 Vijesti Radio Tivta
18,45 Mali oglasi V put
19,00-7,30 Muzički radio

7,30 najava programa
7,35-10,00 Dobro jutro,Boko
(sa Malim oglasima u 8,30 i Info flešom u 9,30)
10,00 vijesti
10,15 «Školarac» – emisija o školi i obrazovanju
11,00 vijesti
11,30 Info fleš
12,00 vijesti
12,05 „Minuti za klasiku“
12,05 „Kontra stav“ (jednom mjesečno)
12,30 Mali oglasi II put
13,00 vijesti
13,05 «MMN-Marketing, muzika, nagrade»»
14,00 vijesti
14,05 «Muzika raspoloženja»
15,00 Dnevnik Radio Tivta
15,30 Novosti dana
16,10 Mali oglasi III put
17,00 «Popodnevni alibi »
17,50 Mali oglasi IV put
18,00 vijesti
18,30 Vijesti Radio Tivta
18,45 Mali oglasi V put
19,00-7,30 Muzički radio

7,30 najava programa
7,35-10,00 Dobro jutro,Boko
(sa Malim oglasima u 8,30 i Info flešom u 9,30)
10,00 vijesti
10,15 «Cincilinci-zdravo klinci»-emisija za najmladje
12,00 vijesti
11,30 Info fleš
12,00 vijesti
12,05 „Gradski magazin“ – emisija o gradu i za grad
12,45 Mali oglasi II put
13,00 vijesti
13,05 «MMN-Marketing, muzika, nagrade»
14,00 Vijesti
14,05 «Muzika raspoloženja»
15,00 Dnevnik Radio Tivta
15,30 Novosti dana
16,15 Mali oglasi III put
17,00 « Eureka» -emisija o svjetskim dostignućima
17,50 Mali oglasi IV put
18,00 vijesti
18,05 TMT fleš news- muzička emisija
18,30 Vijesti Radio Tivta
18,45 Mali oglasi V put
19,00-7,30 Muzički radio

7,30 najava programa
7,35-10,00 Dobro jutro,Boko
(sa Malim oglasima u 8,30 i Info flešom u 9,30)
10,00 vijesti
11,00 vijesti
11,05 Na zajedničkom talasu – Radio CG i lokalni servisi
(svakog drugog petka)
11,30 Info fleš
11,45 Mali oglasi II put
12,00-14,00 U susret vikendu (šou program)
15,00 Dnevnik Radio Tivta
15,30 Novosti dana
16,10 Mali oglasi III put
17-17,40 „Sav taj džez“
17,45 Mali oglasi IV put
18,00 Vijesti
18,05 TMT –Tivat mjuzik top kontakt programom- repriza u 22h
18,45 Mali oglasi V put
19,00-7,30 Muzički radio

7,30 najava programa
7,35-10,00 Dobro jutro,Boko
(sa Malim oglasima u 8,30 i Info flešom u 9,30)
10,00 vijesti
10,05 Radio Tivat predstavlja
11,00 vijesti
11,05 Mali oglasi II put
11,10 „Od bisera grana“ emisija narodne muzike
12,00 vijesti
12,05 „Minuti za klasiku“
12,10 «Iz ugla mladih » – emisija o mladima i za mlade
13,00 vijesti
13,45 Mali oglasi III put
14,00 vijesti
14,05 TMT fleš news– muzička emisija repriza
15,00 Sportski prenosi
19,00-7,30 Muzički radio

7,30 najava programa
7,35-10,00 Dobro jutro,Boko
(sa I Malim oglasima u 8,30 i Info flešom u 9,30)
10,00 Vijesti
10,05 „Nedjelja sa vama“
11,00 Vijesti
11,05 Mali oglasi II put
11,15 «Korak naprijed»-emisija za lica sa posebnim
potrebama (jednom mjesečno)
„Trag duše“ „Drom ko ilo“ – emisija za RAE populaciju
(dva puta mjesečno)
12,00 Vijesti
12,05 „Minuti za klasiku“
12,45 Mali oglasi III put
13,00 vijesti
13,05-15,00 «Nedjelja sa vama»
13,10 Retrospektiva sedmice
( Mali oglasi III put u 13,45)
15,00 Sportski prenosi
19,00-7,30 Muzički radio