Program za unapređenje konkurentnosti privrede

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške.

1. Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede, odnosno za programske linije.

2. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3.mil€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

3. Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom predaju se elektronski, putem online platforme. Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede Ministarstvo objavljuje na web stranici www.gov.me/mek, kao i proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju.

Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.