Program psihosocijalne podrške građanima

Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor od 25. marta će, započeti sa programom psihosocijalne podrške, za sve zainteresovane građane, a sve u vezi novonastale situacije uzrokovane novim virusom COVID – 19.

U okviru tog programa građani će moći na brojeve telefona 067/ 942 – 953 i 067/ 942 – 996, radnim danima, u terminima od 7:30 – 13:30 sati i od 17 – 20 sati, da potraže savjet, podršku, a tiče se eventualnih psiholoških teškoća, uslovljenih vanrednom situacijom, kao što su strah, panika, zabrinutost, i dobiju smjernice da se u psihološkom smislu građanstvo što efikasnije sa tim izbori.

Uprava Bolnice smatra neophodnim, da i pored naših svakodnevnih aktivnosti, u okviru svojih djelatnosti izađe u susret i građanstvu kojima je potreban ovaj vid podrške, o čemu govori i slogan „I NAMA JE STALO“.

Uprava Bolnice je formirala tim stručnjaka raznih profila,na čelu sa koordinatorkom Oliverom Marković, specijalistom medicinske psihologije i psihoterapeutom:

  • Radmila Perišić – defektolog, porodični psihoterapeut
  • Milica Vukotić – defektolog, psihoterapeut pod supervizijom
  • Kristina Bećir – Veriš, specijalista medicinske psihologije
  • Milana Žarković – psiholog
  • Stanislava Porobić – master psiholog, TA psihoterapeut pod supervizijom
  • Nada Matković – socijalni radnik

Ovaj program će biti aktivan sve dok traje aktuelna epidemiološka situacija – saopšteno je iz bolnice.