obala

Proglašenje Deklaracije o zaštiti privatne svojine

Građanski entitet „Naše ognjište“, NVO „Matica Boke“ i NVO „Mogul“ iz Ulcinja u Dvorcu Kralja Nikole u Baru u četvrtak 28.maja sa početkom u 20 časova proglasiće i usvojiti „Deklaraciju o zaštiti privatne svojine, stečenih prava, slobodnog tržišta i otpora pravnom nasilju“.

 

„Obzirom da se nizom pravnih akata, zakonodavne, sudske i upravne prakse sistemski i sveobuhvatno ugrožavaju osnovna građanska i ljudska prava u pogledu svojine, stečenih prava, slobodnog tržišta, garantija koje treba da sadrži pravni i institucionalni sistem, na nacionalnom nivou, predlagači Dekleracije su se saglasili i otvorili na potpis ovaj građanski i društveni akt sa namjerom da se u konačnosti otklone stvoreni problemi i sveobuhvatno i sistemski zaštititi privatna svojina, stečena prava, principi slobodnog tržišta i trajno uklone svi pravni akti iz pravnog i institucionalnog sistema države koji predstavljaju pravno nasilje prema društvenim kategorijama vlasnika i investitora u Crnoj Gori.

Na potpisivanje akta su pozvani predstavnici porodica, istaknuti pojedinci, predstavnici građanskih grupa, NVO sektora, medija, političkih subjekata, međunarodnih nevladinih organizacija i svih društvenih faktora koje pogađa ova problematika ili koji se programski bave ovom temom.

Na skupu će se izvršiti rekapitulacija najvećeg dijela dosadašnjih događaja i najizrazitijih problema oko kojih postoji potpuna građanska saglasnost u nacionalnoj i međunarodnoj javnosti, a koji su u potpunosti neprihvatljivi za građane Crne Gore, kao i poziv na reviziju načina vršenja vlasti u ovoj oblasti najviših državnih institucija“, saopštili su predlagači Dekleracije.