Produžen rok za predaju zahtjeva

Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat donio je Odluku kojom produžava rok za predaju zahtjeva za učešće u javnim pozivima za podsticajne mjere u poljoprivredi za 2019.godinu.

Rok za predaju zahtjeva je produžen za 30 dana, odnosno zaključno sa 22.11.2019.godine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo u kancelariji broj 17, putem telefona 661-347 ili na mail : [email protected]