arza 1

Produžen tender za Donju Arzu

Tender za zakup lokaliteta Donja Arza, površine 94,68 hiljada metara kvadratnih i akvatorijuma od 4,69 kvadratnih metara, produžen je treći put, do 18. septembra, odluka je Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Pravo da dostave ponude na tender za dugoročni zakup, od 31 do 90 godina, zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza imaju iskusni domaći i strani investitori, s finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju turističkih kompleksa.
Potencijalni zakupci imaju obavezu finansiranja, projektovanja, gradnje i upravljanja turističkim kompleksom.
Lokacija se nalazi u blizini tvrđave Arza, austrougarske građevine smještene na istoimenom poluostrvu i u blizini Mirišta i Žanjica, na putu za Plavu špilju.