Procjene uticaja na životnu sredinu – Marina Hotel Luštica

Na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Marina Hotel Luštica – Hotel kategorije 5*, opština Tivat.
-U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do ponedeljka 24. februar 2020. godine.