Procesuirano 79 osoba zbog kršenja naredbi

Zbog kršenja naredbi Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv bolesti, Uprava policije procesuirala je 79 osoba.

Pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević saopštio je za TV Vijesti  da će policija sankcionisati svako kršenje mjera i naredbi koje su sprovedene u cilju zaštite javnog zdravlja.