Probijen i novi rok za izgradnju Lungo mare u Krašićima- gradilište će biti konzervirano tokom sezone

Podgorička firma „Artek“, kćerka firma „Erlanga DOO“ probila je i najnoviji rok završetka radova na izgradnji šetališta Lungo mare u Krašićima koji je bio najavljen za 21.maj. Marko Petričević, menadžer opštine Tivat i koordinator projekta izgradnje prvih 400 metara obalnog šetališta koje treba da riješi problem pristupa mještana Krašića obali, ističe da su razlog imovinsko pravni problemi, da će radovi trajati do sezone a nakon toga će gradilište biti konzervirano do septembra, kada će posao biti nastavljen. „Artek“ je uveden u posao 5.novembra prošle godine, rok za izgradnju bio je 90 dana, ali je opština Tivat kao investitor više puta sa podgoričkom firmom dogovarala nove rokove. Najnovije prolongiranje, prema našim saznanjima, nastupilo je zbog pritužbi firme „Adria bau“ i vlasnika nelegalne ponte koji je devastirao ribarsku postu Plitka. Radnici „Arteka“ su sa mehanizacijom srušili nelagni bazen i dio ponte ispred vile „Adria bau“, ali su pravni zastupnici firme iza koje stoje ruski državljani uložili primjedbu da bi im izgradnja šetališta ugrozila statiku objekta. Obzirom da je opština od „Adria bau“ prije radova ekspropriisala 120 metara kvadratnih za potrebe izgradnje trase šetališta, iz ove firme su predložili da zamijene parcele kako bi trasa išla dalje prema moru, što arhitekte biroa „Urbi pro“ koje potpisuju projekat nijesu prihvatile. Petričević ističe da je sve to uz nepovoljne vremenske uslove uticalo da radovi budu odloženi i da tu nema krivice izvođača.

„Na dijelu trase ispod katastarske parcele 7/1 odnosno na djelovima parcela 6/5 i 6/2 i 12 došlo je do spornih momenata u rušenju djelova objekata koji su na trasi. Izvođač nije spreman da preduzme rizična rušenja koja bi ugrozila objekte i tražio je da mu Izvršna služba MORT raščisti teren da bi on mogao da završi poslove. On je sve odradio po ugovoru i dogovoru koji smo imali i po posebnom ovlašćenju za rušenja koja nijesu bila tako osjetljiva i sporna. Mi smo se već obratili pismom Izvršnoj službi Ministarstva, odnosno Direktoratu za inspekcijske poslove da u raspored uvrsti ta rušenja“, rekao je Petričević koji očekuje da će se radovi nakon toga nesmetano odvijati nakon ljetnje sezone.

Gradilište će kako ističe biti konzervirano do septembra i nasuto, materijal će biti pokupljen. Petričević najavljuje da će se uređenju devastirane ribarske poste Plitka pristupiti u drugoj fazi izgradnje Lungo mare u Krašićima. „To je projekat koji će obuhvatiti čitavu obalu od Krašića do Bjelila, Kaluđerovine i Obale Đuraševića prema Solilima u dužini od 7 kilometara. Ovo je prema projektu prvi dio radova, predviđena je i izgradnja lučice za privez čamaca ispred katastarskih parcela 10 i 11 sa južne strane Plitke. U tom dijelu kada budu izvođeni ti radovi, vjerovatno će se ukloniti ostaci ponti. U toj fazi biće revitalizovana ribarska posta Plitka. To zahtijeva dvije vrste radova, revitalizaciju samog žala i uklanjanje veće količine raznog otpada u podmorju. Tamo je velika količina grubog materijala zaostalog od ranijih gradnji i nasipanja. Ronioci koji rade na infrastrukturnom punktu svjedoče da u moru imaju čak i školjke automobila i starih veš mašina. Sve vjerovatno sa ciljem da bi se ribari demotivisali da tu izvlače mreže“, ističe Petričević.

On kaže da su pojedini graditelji gradili kuće uz samu ivicu šetališta. „Nijesu bili problem nelegalni pomoćni objekti, njih smo porušili. Da bi neko preuzeo rizik i gradio potporni zid šetališta uz sami zid kuće, to je osjetljivije pitanje. Iz tog razloga potpuno razumijem izvođača, jer sve to zahtijeva izmjene projekta koje moraju biti verifikovane od strane nadležnog Ministarstva. Sve to će nas koštati vremena. Kao neko ko koordinira taj projekat išao sam logikom da se što prije završava posao, ali izgleda da je prolongiranje bilo neizbježno“, kaže Petričević dodajući da novo probijanje dinamike završetka posla neće uticati na vrijednost investicije jer opština neće prihvatiti eventualni zahtjev izvođača za naknadne i nepredviđene radove.