Privremeno suspendovan prijem stranaka

Uprava za inspekcijske poslove privremeno će suspendovati prijem stranaka, zbog epidemiloške situacije u Crnoj Gori, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri zaštitilo zdravlje službenika.

„Pozivamo stranke da koriste dostupne kanale komunikacije – elektonsku poštu i telefonski kontakt“, navodi se u saopštenju Uprave.

E-mail-ovi Uprave su [email protected] i [email protected]

Broj telefona je +381 (0)20 234 421, faxa +382 (0)20 234 406, a Call centra 080 555 555